Tegoroczny pobyt 120 harcerzy w bazie "Orle Gniazdo" odbył się pod hasłem: "1050 rocznica chrztu". Młodzież uczestnicząca w wypoczynku nad jez. Rajgrodzkim miała okazję uczestniczyć w prezentacjach i pokazach historycznych, a także stworzyć własna grupę rekonstrukcyjną poprzez szycie strojów i przygotowanie elementów uzbrojenia z czasów piastowskich. Harcerze biorący udział w obozie zgodnie stwierdzili, że taki temat był bardzo potrzebny, a dzięki interesującym zajęciom można było zdobyć dodatkową wiedzę.

Ks. dr hab. Józef Łupiński - współorganizator wypoczynku - stwierdził, że: "Zależy nam wszystkim, aby szanować tradycję i kulturę Narodu i dlatego w sposób tak szczególny chcieliśmy to wydarzenie uczcić". "Niewątpliwie chrzest Mieszka I wpłynął na rozwój państwa polskiego i stał się fundamentem duchowym, z którego czerpiemy sił e ducha aż do dnia dzisiejszego" - podkreślił profesor UKSW w Warszawie.

Wypoczynek w Opartowie odbył się w dniach od 28 czerwca do 8 lipca br. Na uroczystym apelu stawiły się drużyny harcerskie działające przy parafiach. Największą grupę stanowili skauci z 1 Parafialnej Drużyny Harcerskiej im. św. Faustyny w Białymstoku. Była także młodzież z Zabłudowa, Choroszczy, Ełku i Łap.

Kolejny dni obfitowały w ciekawe zajęcia nawiązujące do wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat. Młodzież podzielona na zastępy wypełniała kolejne zadania. Do najciekawszych należało wspólne przygotowanie tańców i oprawy poetyckiej z czasów piastowskich oraz wspólne żeglowanie pod okiem instruktorów. W wodach jez. Rajgrodzkiego odbył się symboliczny chrzest uczestników, gdzie kadra w strojach historycznych przygotowała specjalny obrzęd upamiętniający wydarzenia historyczne z okolic Gniezna.

Równolegle z zajęciami metodycznymi odbywały się liczne ćwiczenia duchowe. Wspólne modlitwy, nabożeństwa i konferencje ubogacały wypoczywających. Natomiast w niedzielę wszyscy udali się na Mszę świętą do Sanktuarium Matki Bożej w Rajgrodzie. Nad całością czuwało pięciu księży kapelanów. Naszą archidiecezję reprezentowali: ks. Aleksander Dobroński i ks. Tomasz Piotrowski.

Bardzo sympatycznym wydarzeniem stały się odwiedziny pasterza - Bp. Henryka Ciereszko. Razem z ks. Grzegorzem Maliszewskim - na co dzień proboszczem w Claro w Szwajcarii - przybyli do bazy, aby spotkać się z młodzieżą. Harcerze mieli okazję porozmawiać z ks. biskupem. Z kolei bp Henryk żywo interesował się życiem harcerzy. Miał też okazję odwiedzić rajgrodzkie sanktuarium oraz dzięki życzliwości klubu żeglarskiego "Zefir" odbył rejs po jeziorze.