Każda Msza Święta jest uobecnieniem Drogi Krzyżowej. Rozważania te, w roku poświęconym Eucharystii, pomagają odkryć piękno i głębię tego sakramentu.

Poszczególne stacje przeżywane są w różnych miejscach kościoła, medytacje nad cierpieniem Jezusa dwa tysiące lat temu - w drodze na Golgotę, i dziś - w trakcie Eucharystii.

Ufam, że przez tą drogę krzyżową Jezus pomoże wszystkim w niej uczestniczącym głębiej zrozumieć mszę świętą, i przede wszystkim bardziej pokochać obecnego w niej Jezusa.

Zapraszam do wspólnej modlitwy!


rozważania: ks. Paweł Kamiński

nagranie i montaż: Rafał Kowalko (Fenix Pracownia Filmowa)
muzyka: Piotr Kurstak - gitary (Muzyczna Piwnica Pod Katedrą)
Witek Wilk - perkusja
Wykorzystano fragmenty utworów z płyty "Dźwięki w Godzinie Ciszy …"