Jak podkreśla kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ks. prał. Andrzej Kakareko, herb archidiecezji jest zupełnie nową inicjatywą, która zrodziła się z myślą o kolejnej rocznicy pobytu Jana Pawła II w Białymstoku i ustanowieniem archidiecezji białostockiej. „Wpisuje się ona w praktykę Kościoła w Polsce – wiele nowych Kościołów, po reformie 1991 r. takie herby ustanowiło. Posiadają je również diecezje historyczne, takie jak gnieźnieńska, krakowska, poznańska, płocka itd.jako zewnętrzny znak Kościoła lokalnego”- zaznacza.

Ksiądz kanclerz wskazuje, że każda społeczność ma swój znak, symbol, totem czy godło. „Nosili je rycerze na tarczach, posiadały je miasta, kapituły, stowarzyszenia, bractwa. Ta bogata tradycja, sięgająca czasów średniowiecza, jest do dziś kultywowana” – zauważa.

Herb jest znakiem, z którym nasza archidiecezja będzie się utożsamiać przy okazji oficjalnych uroczystości, oficjalnych publikacji czy wydawanych dokumentów. „Ma on znacznie głębszy kontekst niż logo – herb jest czymś, do czego można się odwołać w sensie pochodzenia, idei, czy pewnego zobowiązania” – dodaje ks. Kakareko.

Herb powstał – jak czytamy w dokumencie - dla utrwalenia historycznego dziedzictwa, tożsamości i dzisiejszego znaczenia archidiecezji białostockiej w kolejną rocznicę ustanowienia tej jednostki terytorialnej Kościoła, wydzielonej z części archidiecezji wileńskiej, która po II wojnie światowej pozostała w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, metropolita białostocki ustanowił jej herb, nawiązujący do wileńskiego dziedzictwa.

Jest on tożsamy z historycznym herbem Kapituły Wileńskiej, z dodaniem insygniów arcybiskupich. W polu błękitnym widnieje złoty krzyż o dwu równych ramionach, rozdwojony ku dołowi, utworzony z połączenia krzyża jagiellońskiego i krzyża z herbu „Jończyk” oraz dwie złote korony umieszczone po obu stronach krzyża.

Tarcza zwieńczona jest mitrą biskupią srebrną ze złotym obszyciem, dwoma złoto-srebrnymi fanonami i złotymi frędzlami. Po bokach mitry znajdują się podłożone pod tarczę i skrzyżowane podwójny złoty krzyż arcybiskupi oraz pastorał złoty, nawiązujący do pastorału arcybiskupa metropolity wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego.

Pod tarczą na wstędze może być umieszczony napis „Archidiecezja Białostocka lub „Archidioecesis Bialostocensis”.