Jak pisze w Informatorze i modlitewniku pielgrzyma „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki” bp Henryk Ciereszko: „Z kościołem św. Wojciecha błogosławiony ks. Michał Sopoćko związany był poprzez posługę kapłańską, którą tu pełnił w roku akademickim 1961/62, ostatnim roku swojej pracy formacyjnej w seminarium. Odprawiał Msze św. 

i nabożeństwa, wygłaszał niedzielne homilie, posługiwał w konfesjonale. (…) Bliskie swemu sercu seminarium duchowne wspierał modlitwą, pomocą duchową i materialną, kierowaną zwłaszcza do uboższych kleryków. Głęboko w historii seminarium zapisały się jego jubileusze 50- i 60-lecia kapłaństwa, świętowane w kościele św. Wojciecha. Były one dla uczestników wzruszającymi i budującymi przeżyciami.(…)Szczególnie znaczące były kilkakrotne spotkania ze społecznością seminaryjną, poświęcone tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Pragnął przez nie zaszczepić w alumnach i kapłanach ducha apostolstwa tegoż Miłosierdzia, przekazać im swoją ideową spuściznę.”

Wieczorną Mszę Świętą, która rozpoczęła ten etap pielgrzymowania, celebrował ks. prał. Jan Wierzbicki, proboszcz parafii św. Wojciecha.

W homilii ks. proboszcz nawiązał do słów Ewangelii wg św. Mateusza o królestwie niebieskim, które podobne jest do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Przypomniał, że do chwały niebieskiej, obdarowani przez Pana Boga rozumem i wolnością, wzrastamy przez całe nasze ziemskie życie. To my decydujemy o tym, jak skorzystamy z naszych darów, a więc i o tym- jaki będzie połów.

Kapłan, nawiązując do odbywających się właśnie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i przyjazdu do Polski Ojca Świętego Franciszka podkreślił, że przeżywamy teraz piękne dni, wspaniałe rekolekcje, mając możliwość słuchania głoszonego przez papieża słowa Bożego. Dziś Ojciec Święty wygłaszał katechezę w Częstochowie, podczas gdy młodzież na stadionie Cracovii wysłuchać mogła katechez w różnych językach świata. 

Dziś, uczestnicząc w pielgrzymowaniu Szlakiem Błogosławionego Michała, za  wstawiennictwem św. Faustyny i ks. Sopoćki wypraszamy u Boga łaski nam wszystkim, dziękując za wszystko to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie, za dary i łaski otrzymywane w Roku Miłosierdzia.

Wyjazdy do Częstochowy i wcześniejsza ogromna ulewa sprawiły, że wielu czcicieli Miłosierdzia Bożego nie dotarło na ten etap pielgrzymowania Szlakiem. Jednakże po mszy św. ks. Jan Wierzbicki - proboszcz parafii, wspólnie z pielgrzymami wędrował czwartym odcinkiem Szlaku „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”, wiodącym z  kościoła Św. Wojciecha do budynku Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej, w którym mieściło się kiedyś seminarium duchowne.

Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, gorliwego wychowawcy duchowieństwa, pątnicy modlili się za kapłanów, aby wierni Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, całkowicie byli oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i świecie.

Wędrując, białostoccy czciciele Bożego Miłosierdzia odmawiali Koronkę i śpiewali pieśni do Miłosierdzia Bożego. 

U celu wędrówki,  przed tablicą stanowiącą wyznacznik Szlaku (budynek przy ul. Słonimskiej 8), pielgrzymi odmówili Anioł Pański w intencji zmarłego we wtorek księdza Jerzego Miklaszewskiego, który przez wiele lat pełnił posługę kapłańską w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

Ks. Jan Wierzbicki pobłogosławił uczestników, którzy umówili się na następne spotkanie - 15 sierpnia o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Kraszewskiego.