Przed Mszą św., której przewodniczył abp Józef Guzdek, koncertowała schola „Winnica” z parafii archikatedralnej w Białymstoku, zapraszając małych pielgrzymów do wspólnego wielbienia Pana Boga śpiewem.

W homilii metropolita białostocki przypomniał opisywaną w Ewangeliach obecność dzieci przy Jezusie, który brał je w ramiona i błogosławił. „Tak jak z dorosłymi, zapewne też rozmawiał z dziećmi. Dialog jest ważny. Pan Jezus posługiwał się przypowieściami, bo chciał, by Jego rozmówcy zrozumieli przesłanie, odkryli prawdę, a dzieci są genialne w jej dociekaniu” – stwierdził, dodając: „One są bardzo czytelne, wrażliwe, bo nieraz lepiej rozumieją otaczającą rzeczywistość niż dorośli. Dzieci mają jedną twarz, nie zakładają masek”.

Posługując się przykładem ekwipunku, który jest niezbędny przy wyprawie w góry, odniósł się do życia chrześcijanina, który od momentu chrztu św. „wspina się” do nieba. „Ta droga jest kręta, nieznania, niekiedy niebezpieczna, dlatego każdy, kto wybiera się w drogę do nieba, potrzebuje odpowiednich pomocy” – wyjaśniał, wskazując na Pismo św. i Katechizm Kościoła Katolickiego jako na przewodniki, z których należy korzystać w drodze.

„Po drodze może zdarzyć się wypadek, nieszczęście – to jest grzech. Wówczas potrzebna jest apteczka, którą jest sakrament pokuty. Kapłan w konfesjonale leczy grzech, gdzie leczy się rany, by móc iść dalej. Nie da się też iść w drogę bez pokarmu – Eucharystii” – wyjaśniał dzieciom arcybiskup.

„Życie jest wędrówką w stronę ostatecznego spotkania z Bogiem. Oby podczas tej wędrówki wasze plecaki były zawsze wypełnione” – życzył dzieciom. Dziękował również tym, którzy je wyposażyli – rodzicom, wychowawcom i katechetom.

Po przyjęciu Komunii św. dzieci odczytały akt zawierzenia Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej.

Na zakończenie Mszy św. dzieci dziękowały abp. Guzdkowi za jego obecność, modlitwę i dar Eucharystii złożony w ich intencji. Prosząc o błogosławieństwo, wyraziły pragnienie, by więź z Jezusem Eucharystycznym pogłębiała się i umacniała oraz dawała siłę w ich codziennym dziecięcym życiu.

Przed udzieleniem błogosławieństwa abp Guzdek jeszcze raz zwrócił się młodych pielgrzymów oraz ich rodziców i katechetów: „Człowiek nie dojdzie do nieba, jeśli jego plecak duchowy będzie pusty. Ludzie niejednokrotnie nie wierzyli w realną obecność Jezusa w Eucharystii, i dlatego tu, w Sokółce, ponad 15 lat temu Jezus przypomniał, że jest pokarmem dla tych wędrowców, którzy zmierzają do nieba. Dlatego przybywa tu tak wielu pielgrzymów z naszej ojczyzny i spoza niej, by poznać tę niezwykłą historię, która wydarzyła się również w wielu miejscach na świecie. Pamiętajcie, że w waszym plecaku duchowym nie może zabraknąć Eucharystii”.

Po Mszy św. tradycyjnie na stadionie OSIRu w Sokółce miały miejsce wspólne gry i zabawy oraz liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin.