W homilii Arcybiskup Metropolita zachęcał nowych diakonów, aby za przykładem pierwszych diakonów Kościoła Jerozolimskiego, wypełniali chętnie wolę Bożą, by byli mężami pełnymi Ducha Świętego, świecili przykładem niezachwianej wiary i dobrych obyczajów, zachowując celibat i czystość serca, które są znakiem zjednoczenia z Chrystusem.

„Rozpalajcie swoje serca miłością Jezusową, aby służyć z radością Bogu i ludziom – mówił. Zaproście do swojego życia Ducha Świętego, a wasza posługa będzie przesycona miłością i będzie owocować obfitością dzieł miłosierdzia. Wzywajcie nieustannie Ducha Świętego, a wasze serca zapłoną ogniem zatroskania zarówno o tych, którzy pozostają w owczarni Chrystusowej, jak i o tych, którzy stracili sens życia, pogubili się, którzy doświadczani są biedą i potrzebami, którzy czują się zapomniani i odrzuceni. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu, a wasza posługa apostolska będzie niezmordowanym wychodzeniem ku nawet najbardziej oddalonym peryferiom ludzkiej egzystencji”.

Arcybiskup prosił, by w codziennej modlitwie, medytacji i w posłudze ołtarza odkrywali obecność Chrystusa, upodabniali się do Niego, aby Go wiernie naśladować. „Wsłuchujcie się z wielką uwagą w Jego głos, starajcie się nieustannie odczytywać i rozpoznawać Jego wolę, aby wasza posługa była zawsze Jego posługą” - wskazywał.

Pasterz Kościoła białostockiego podziękował rodzicom diakonów za to, że oddali swoich synów na służbę Bogu i Kościołowi. Życzył, by Bóg wynagrodził im to swoim błogosławieństwem. Wszystkich zgromadzonych zaś prosił aby otoczyli nowo wyświęconych diakonów chrześcijańską troską i miłością. „Otoczcie ich waszą żarliwą modlitwą, aby oni stali się skutecznym narzędziem łaski i miłosierdzia Bożego w ręku Jezusa Chrystusa, który ich wybrał, powołał, a teraz ustanawia diakonami i posyła do ludzi z Bożą i ludzką posługą” – apelował.

W uroczystości uczestniczyli abp senior Edward Ozorowski, bp Henryk Ciereszko, ks. dr. hab. Andrzej Proniewski - rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, moderatorzy i wykładowcy tej uczelni, a także księża proboszczowie i wikariusze, klerycy, siostry zakonne oraz rodzice, krewni i przyjaciele nowo wyświęconych diakonów.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni piątego roku: Dominik Budzicki z parafii pw. św. Ojca Pio w Białymstoku, Michał Lewkowski z parafii pw. NMP Królowej Polski w Boguszewie, Adam Mariański z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, Mariusz Okułowicz z parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku, Tobiasz Stasiński z parafii p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach, Piotr Szmigielski z parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku i Mateusz Trochim z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli.

Diakoni podkreślają, że decyzję o kapłaństwie podjęli po głębokim rozeznaniu i przy pomocy łaski Bożej i ludzi, których napotkali na swojej drodze, dziś mogą cieszyć się wewnętrznym pokojem.

„Towarzyszy mi dziś uczucie prawdziwej radości. Wierzę, że jest to potwierdzenie od Boga, który mnie powołał i chce, bym właśnie na tej drodze był szczęśliwy, będąc Jego sługą. Jeśli Jego będę się trzymał i nieustannie szukał Jego woli, jego planu na moje życie, On wskaże mi gdzie mam iść. Pomimo trudności, które mogą nastąpić, mam pewność, że On zawsze będzie mnie umacniał i jeśli tylko będę trwał przy Nim, wszystko będzie dobrze” – mówi diakon Dominik Budzicki.

„Podczas Litanii do Wszystkich Świętych czułem mocniejsze bicie serca, ale w głębi jest we mnie prawdziwy, Boży pokój. Bóg prowadzi mnie przez życie w sposób dla mnie wciąż niepojęty – powołał mnie z całym bagażem życia, który mam za plecami, nieustannie dając mi znaki, że chce, abym szedł Jego drogą. Odtąd całe moje życie będzie weryfikacją tego i staraniem, aby temu powołaniu dochować wierności. Dziś w homilii Arcybiskup przywołał doświadczenie pierwotnego Kościoła, jakim było wyznaczenie pierwszych diakonów. Dziś rzeczywiście doświadczam tego, że Pan Bóg jest poza czasem, a Jego Kościół jest zawsze młody i świeży” – podkreśla diakon Mariusz Okułowicz.