Na konkurs wpłynęło 40 wierszy od 8 młodych twórców – uczniów gimnazjów oraz białostockich liceów.
Komisja konkursowa w składzie:
1/ Mieczysław Czajkowski - literat, członek honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej i Związku Literatów Polskich - przewodniczący komisji,
2/ prof. Halina Krukowska - członek komisji,
3/ Ewa Piotrowska-Lipska - wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku - członek komisji,
4/ Elżbieta Suchocka - członek komisji,
5/ Honorata Kozłowska - członek komisji,
6/ Mirosław Heleniak - wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku - sekretarz komisji
po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła przyznać:

I miejsce Elżbiecie Czajkowskiej – uczennicy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku za zestaw wierszy opatrzony godłem Scintilla
II miejsce Mateuszowi Gilowi – uczniowi Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku za wiersze Miłość, Poszukując dobraPrawda nie boli opatrzone godłem Czarno-Biały
II miejsce Urszuli Jabłońskiej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za wiersze ZapomniałeśSerce opatrzone godłem Amtomta
III miejsce – Urszuli Łobaczewskiej – uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za wiersze WędrówkaCisza opatrzone godłem Mika

Wyróżnienie – Urszuli Szmigielskiej - uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku za wiersz Łgarstwa opatrzony godłem Ula
Wyróżnienie – Izabeli Wysztygiel - uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku za wiersze Tylko TyGdy nadchodzi burza opatrzone godłem RobynAnne
Wyróżnienie – Sylwii Krysztopowicz - uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku za wiersz Rozdarte serce opatrzony godłem Iks
Wyróżnienie – Maciejowi Kuleszy - uczniowi V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku za wiersz Piękno opatrzony godłem Anonimus

Należy nadmienić, że pomysłodawcą i organizatorem Konkursów Poetyckich Młodych „Przekroczyć próg nadziei” od 20 lat jest Pan Mieczysław Czajkowski. Na podniosłej gali przypomnieliśmy, że Jan Paweł II kochał młodych. Już jako młody kapłan chodził ze studentami w góry, pływał kajakiem, wiele rozmawiał z młodymi. Z nimi się spotykał, mówił do nich, a oni Go słuchali. Było światło symbolizujące i upamiętniające obecność Wielkiego Polaka wśród nas.
Upominki muzyczne laureatom przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia pod kierunkiem Pana Artura Haraburdy. Warto podkreślić, że tego roku, podobnie jak i w kilku latach poprzednich, pośród laureatów znaleźli się także uczniowie tej Zespołu Szkół Katolickich. Świadczy to o tym, że szkoła nie tylko kształci i wychowuje, ale też rozwija talenty. Warto przypomnieć, że dwa lata temu Elżbieta Czajkowska uzyskała wyróżnienie w konkursie, rok temu III miejsce, a w tym roku została laureatką.