Uroczystej liturgii przewodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, wraz z abp. Edwardem Ozorowskim, bp. Henrykiem Ciereszko oraz licznie zgromadzonymi kapłanami – wykładowcami AWSD i przedstawicielami Zarządów Seminariów z Drohiczyna, Łomży, Ełku, Siedlec. Udział w niej wzięli także zaproszeni goście: rektorzy białostockich uczelni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

W homilii abp Tadeusz Wojda stwierdził, że we współczesnym świecie jest wielu ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, ale wiara ta nie przenosi się na żaden wymiar życia codziennego. W związku z tym, ludzi o takiej postawie, nie można nazwać wierzącymi chrześcijanami. W dalszej części metropolita białostocki postawił pytanie: czy i w jaki sposób korzystamy z darów Bożych płynących z krzyża? Celebrans przypomniał, że to krzyż jest źródłem miłości Boga do człowieka, ale winien też być źródłem miłości człowieka do człowieka.

Po zakończonej Eucharystii obchody przeniosły się do auli św. Kazimierza. Nowy rektor AWSD w Białymstoku ks. dr Marian Strankowski złożył wyznanie wiary wobec zgromadzonych i tym samym rozpoczął swoją trzyletnią kadencję w Zarządzie Seminarium. W przemówieniu ks. Strankowski przywitał zgromadzonych gości oraz podziękował swemu poprzednikowi ks. dr hab. Andrzejowi Proniewskiemu za 19 letnią posługę w zarządzie AWSD w Białymstoku – jako prefekt, wicerektor i rektor. Następnie Ks. wicerektor dr Bogdan Skłodowski odczytał sprawozdanie z działalności AWSD w Białymstoku w poprzednim roku akademickim.

Kluczowym momentem uroczystości była immatrykulacja 9 alumnów roku pierwszego. Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik wręczył indeksy nowym studentom i przyjął od nich ślubowanie. Po immatrykulacji, wykład na temat „Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w stulecie jego powstania” wygłosił ks. dr Tadeusz Krahel. Przybliżył tym samym zebranym dzieje tego Wydziału od wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego w 1919 r., aż do jego rozwiązania roku 1948. Po wykładzie p. Cezary Karwowski wykonał koncert fortepianowy ku pamięci zmarłego w tym roku emerytowanego wykładowcy muzyki kościelnej ks. Eugeniusza Murawskiego. Na zakończenie abp Tadeusz Wojda udzielił zebranym błogosławieństwa, a po uroczystościach goście spotkali się w refektarzu seminaryjnym na wspólnym obiedzie.