Mszy św. dziękczynnej za dar trzeźwości przewodniczył Biskup Pomocniczy archidiecezji białostockiej Henryk Ciereszko. W homilii podkreślał, że człowiek często w swoim życiu, tak jak Maryja, poszukuje i stopniowo odkrywa wolę Bożą. „Jest to niekiedy droga trudna, droga która wiedzie pod krzyż. Na tej drodze niejednokrotnie doświadczamy naszej słabości, przez co nasza godność Bożego stworzenia zostaje poniżona, ale Bóg nigdy nie zostawia nas samych. On zna naszą wartość. On zawsze będzie walczył o to dobro, które jest w nas” – wyjaśniał Bp Ciereszko.

„Bóg stworzył nas wolnymi i dlatego dopuszcza, abyśmy błądzili, jednak nigdy nie pozostawia nas samych. W Jego mocy jest nasze zwycięstwo. To On ma moc wydobyć nas z naszych niemocy, jeśli tylko Jemu zaufamy i uwierzymy, że nawet to, co po ludzku najtrudniejsze, ma sens” – zaznaczał.

„Jestem abstynentem od zawsze i na zawsze” – mówił hierarcha, zachęcając przybyłych na biesiadę do radości i pełni życia, do czego „nie potrzeba żadnych specjalnych dodatków. Alkohol nie daje radości, pogody i optymizmu” – stwierdził. „Ufam, że moja i wasza abstynencja przyczyni się do abstynencji wielu”.

„Bóg wszystko nam dał. Można zatem powiedzieć, że alkohol też jest darem Boga. Ale wiemy, że on jest dany dla naszej wolności. A im bardziej jesteśmy w Bogu i jesteśmy i jesteśmy wolni, w tym piękniejszy sposób możemy żyć w trzeźwości” – mówił, dziękując wszystkim za spotkanie i wspólną modlitwę.

Jak zaznacza Piotr Kisielewicz, organizator i pomysłodawca imprezy, „biesiada wyrosła z pragnienia Anonimowych Alkoholików, aby podziękować za otrzymaną łaskę życia w trzeźwości, które przybrało formę wspaniałej uczty przy stole Pańskim i radosnej zabawy w pięknych plenerach Świętej Wody”.

„W tym roku dla uczestników przygotowaliśmy specjalne koszulki. Są na nich dwa ludziki – zielony i szary. Łączy ich próg nadziei – czyli nazwa naszego ruchu” – wyjaśnia.

Pan Piotr wraz z grupą przyjaciół tworzy w Wasilkowie Ruch Abstynencko-Trzeźwościowy „Próg Nadziei". Pomagają oni tym, którzy walczą z nałogiem, oferując porady specjalistów do spraw uzależnień, psychologów, lekarzy i terapeutów. Sam od siedemnastu lat trzeźwy i szczęśliwy podkreśla, że wychodzenie z choroby alkoholowej to cały proces. Chętnie pomaga i dzieli się swoim doświadczeniem.

„U nas spotyka się grupa AA i osób współuzależnionych, rodzina, dzieci - także te dorosłe. Bo choroba alkoholowa dotyka całą rodzinę” – mówi. „Nie zastępujemy tu fachowców, którzy odgrywają pierwszorzędną rolę. Staramy się dawać przede wszystkim wsparcie duchowe” – dodaje Kisielewicz, podkreślając, że młodzi ludzie należący do ruchu nie mają problemów z alkoholem: „I lepiej, żeby nigdy nie musieli korzystać z naszej pomocy – od nas uczą się innego życia”.

Na zakończenie Mszy św. ks. Krzysztof Kowalewski, odpowiedzialny za duszpasterstwo trzeźwości i osób uzależnionych archidiecezji białostockiej odczytał list bp Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, skierowany do uczestników Biesiady.

Bp Ciereszko otrzymał od organizatorów Biesiady pamiątkową koszulkę.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania modlili się podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu oraz Apelu Jasnogórskiego. Biesiadę zakończył koncert „W podzięce Maryi” oraz „Jesteśmy Trzeźwi z naszą piosenką”.

IV Podlaską Biesiadę Trzeźwości rozpoczęto o godz. 11.00 nabożeństwem Drogi Krzyżowej w plenerze połączonym ze świadectwami osób uzależnionych i współuzależnionych. Następnie jej uczestnicy rozmawiali o sposobach walki z alkoholizmem i innymi uzależnieniami podczas paneli dyskusyjnych i szeregu spotkań ze specjalistami świeckimi jak i duchownymi.

Po koncercie, w sąsiedniej parafii pw. Matki Miłosierdzia w Wasilkowie przez całą noc będzie trwało modlitewne czuwanie w intencji trzeźwości. Na zakończenie czuwania Mszy św. o godz. 9.00 będzie przewodniczył abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki.

Organizatorami I Podlaskiej Biesiady Trzeźwości są: Ruch Abstynencko-Trzeźwościowy w Wasilkowie, Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości w Białymstoku, Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.