W pierwszym tygodniu Nowenny rozważany jest temat: „Wierność Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi, świadectwo wiary”. Ogodz. 14.30 wierni mogli wziąć udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonejz rozważaniami ks. Michała Sopoćki o Duchu Świętym w aspekcie Bożego Miłosierdzia prowadził ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium.

W Godzinie Miłosierdzia wierni wraz bp. Henrykiem Ciereszko i ks. proboszczem Andrzejem Kozakiewiczem, modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, która w Sanktuarium jest odmawiana codziennie przed Mszą św. o godz. 15.00.

Eucharystii w intencji dobrych owoców Nowenny o rozwoju apostolstwa Bożego Miłosierdzia przewodniczył bp. Henryk Ciereszko.

W homilii bp Ciereszko, nawiązał do słów Ewangelii wg św. Jana,które mówią o rozmnożeniu chleba; „Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn (nie licząc kobiet i dzieci) z pięciu chlebów i dwóch ryb, które miał ze sobą chłopiec. Bóg w swojej wolności „otworzył rękę i nakarmił ich do syta”. U tych, którzy się nasycili, zrodził takie poczucie bezpieczeństwa, że chcieli obwołać Go królem. Ale Jezus po rozmnożeniu chleba zapowiada o wiele większy cud, cud Eucharystii, chleba, który nigdy nie ulegnie wyczerpaniu, którym możemy nasycić się każdego dnia; Ciałem i Miłością Boga. Dokonuje się to w Kościele, gdyż Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, przez tych, których powołuje - kapłanów, rozdaje nam samego siebie, by nas odnowić, przemienić, napełnić życiem i miłością”.

„Dziś, w pierwszym dniu Nowenny poprzedzającej 10.rocznicę beatyfikacjiksiędza Michała Sopoćki, kontynuował ks. biskup, zatrzymujemy się nad tajemnicą Kościoła. Świętej Faustynie Jezus polecił, by modliła się za Kościół w pierwszym dniu Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia. To w Kościele Chrystus rozdziela łaski, które w nim pozostawił dzięki swojej ofierze. Dziękujemy Panu Bogu za to, że możemy być w Kościele, że daje nam możliwość bycia członkami tego mistycznego ciała. W nim może się odnaleźć każdy, czerpiąc ze Słowa Bożego i sakramentów, szczególnie Sakramentu Eucharystii. Nasze trudy i zmagania Jezus ofiarowuje ojcu, aby nas przeobrażać, byśmy mieli siłę iść drogą wiary. Tak Bóg rozlewa Miłosierdzie po wszystkie czasy w swoim Kościele.

Przez Błogosławionego księdza Michała Sopoćkę prośmy Boga, byśmy dawali przykład życia chrześcijańskiego, wspomagali się nawzajem przez dobre gesty, wysłuchiwanie, przebaczanie. Apostołowie Bożego Miłosierdzia - do tego jesteśmy zaproszeni. Ksiądz Michał pokazuje nam, jak być Apostołem Bożego Miłosierdzia w Kościele, domu, pracy. Za Jego wstawiennictwem prośmy o dar umocnienia, byśmy stawali się świadkami Bożego Miłosierdzia” - zakończył kaznodzieja.

Na zakończenie mszy świętej ks. biskup Henryk udzielił wszystkim wiernym błogosławieństwa. Ksiądz Kustosz zaprosił do licznego uczestnictwa w kontynuacji Nowenny. W drugim jej tygodniu, który rozpocznie się w niedzielę 5 sierpnia, rozważany będzie temat „Apostoł miłosierdzia Bożego".