Po modlitwie i poświęceniu opłatków Arcybiskup skierował do zebranych słowa otuchy oraz bożenarodzeniowe życia, po których dodał, że bieda czy bezdomność to bardzo trudne życiowe doświadczenia, ale osoby znajdujące się w tak trudnej sytuacji często wyciągają z tego ważną lekcję – potrafią lepiej zrozumieć innych ludzi, ich problemy i smutki.

Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem z pracownikami i podopiecznymi Fundacji do wspólnego posiłku zasiedli również ks. Andrzej Proniewski, prezes Fundacji „SPE SALVI”, ks. Tomasz Powichrowski, ekonom archidiecezji białostockiej, ks. Piotr Augustynowicz, sekretarz Arcybiskupa oraz ks. Leszek Jakoniuk, dyrektor Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej, w którym odbyło się spotkanie opłatkowe. O świąteczną atmosferę podczas uroczystości zadbali klerycy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, którzy zaprezentowali najbardziej znane polskie kolędy, zapraszając do udziału w śpiewie wszystkich zebranych.

Na wigilijnym stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne tj.pierogi z kapustą i z grzybami, ryba po grecku, kutia czy barszcz z uszkami, które po wieczerzy mogli zabrać ze sobą bezdomni. Nie zabrakło też drobnych świątecznych prezentów, które były miłym zaskoczeniem dla podopiecznych.

Organizacja spotkania nie byłaby możliwa bez wsparcia osób i instytucji współpracujących z Fundacją - restauracji „Kaunas” oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa, które pomogły w przygotowaniu wigilijnych potraw.

Fundacja Spe Salvi została powołana przez Metropolitę białostockiego abp Edwarda Ozorowskiego w 2008 r. Praktycznie od początku swojej działalności zajmuje się streetworkingiem do osób bezdomnych. Ponadto od kilku lat zajmie się Asystenturą do osób bezdomnych. Działania skierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym przede wszystkim osób bezdomnych. Zarówno działalność streetworkerów jak i Asystentów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno ze strony podopiecznych, którzy cenią ludzkie podejście i zaangażowanie streetworkerów i asystentów jak i  przez pracowników innych placówek. W Fundacji udzielane są również bezpłatne porady psychologiczne i prawne, z których korzystać mogą wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – ubogie, bezdomne czy uzależnione.