Tegoroczna obecność druhen i druhów nawiązywała do hasła „CZUWAJ nad naszymi drogami”. Wędrówka jest nieodłącznym elementem harcerskiej metody wychowawczej. Przemierzając kilometry dróg podczas rajdów, biwaków, obozów, młodzież kształtuje swoje charaktery, wyrabia kondycję fizyczną i zawiera przyjaźnie. 

Pielgrzymowanie duchowe harcerzy i spotkanie na jasnogórskich błoniach była okazją, by w harcerskiej atmosferze, przy ogniu i gawędach rozmawiać o duchowości, spotkać się na wspólnej modlitwie podczas jasnogórskich apeli i pielgrzymkowych nabożeństw.

W programie tegorocznej pielgrzymki, oprócz wymiaru duchwego, znalazły się m.in.: zwiedzanie Klasztoru i biblioteki na Jasnej Górze, udział w grze miejskiej „Zakamarki Częstochowy”, grze terenowej poświęconej postaci patrona harcerzy - bł. ks. phm. Wincentego Frelichowskiego. W trakcie Pielgrzymki odbyła się również ogólnopolska konferencja poświęcona wychowaniu duchowemu.

Druhny i druhowie w trakcie pielgrzymki odwiedzili również zabytkowy klasztor klauzurowy w Świętej Katarzynie oraz tereny Świętokrzyskiego Parku Narodowego.