Dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II


Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

2 kwietnia br. mija 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. W tym dniu Kościół katolicki w Polsce pragnie uwielbić Boga za następcę św. Piotra, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie.

Zwracam się z prośbą, abyśmy w Niedzielę Palmową podczas liturgii dziękowali Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II, wielkiego Polaka, który swoim życiem wskazywał nam drogę do świętości. Niech będzie to czas przypomnienia dokonań św. Jana Pawła II w dziele ewangelizacji, Jego zaangażowania na rzecz budowy braterstwa, solidarności i pokoju na świecie. Za Jego wstawiennictwem zanośmy prośby w intencji Ojczyzny, naszych rodzin, młodzieży, chorych, cierpiących oraz w intencji zagubionych w wierze i o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła.

W niedzielę 2 kwietnia br. o godz. 11.00 odprawię w Archikatedrze Białostockiej Mszę św. dziękczynną za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Po jej zakończeniu nastąpi zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II.

Z serca błogosławię

Abp Józef Guzdek
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI