O godz. 12.00 rozpoczęła się kanoniczna uroczystość pożegnania odchodzącego proboszcza i powitania nowego. Oprawę muzyczną liturgii tworzyły orkiestra i chór Różanostockiej Bazyliki, kierowane przez Reginę Sulik, na organach grał Ryszard
Borys. Mszy św. przewodniczył ks. Wojciech, koncelebrowali: przełożony Inspektorii Warszawskiej św. Stanisława Kostki Towarzystwa Salezjańskiego, Inspektor ks. dr Tadeusz Jarecki SDB, ustępujący proboszcz ks. Adam, dziekan Dekanatu Dąbrowa Białostocka ks. Jan Trochim, proboszcz rodzinnej parafii ks. Witkowskiego w Zambskach Kościelnych ks. Tomasz Lemański, dyrektor Wspólnoty św. Franciszka Salezego w Lublinie ks. dr hab. Kazimierz Gryżenia SDB, dyrektor Wydawnictwa Salezjańskiego ks. Wojciech Kułak SDB, dyrektor Wspólnoty bł. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim ks. Dariusz Mikołajczyk SDB, oraz ks. Andrzej Ratkiewicz duszpasterz akademicki z Białegostoku. Po procesyjnym wejściu uczestników liturgii do prezbiterium przedstawiciele parafii w serdecznych słowach powitali nowego księdza proboszcza Wojciecha życząc mu błogosławieństwa Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Różanostockiej. 

Homilię wygłosił inspektor ks. Tadeusz Jarecki. Nawiązując do ewangelii (J 6,1-15) i teologii chleba omówił wielkie dokonania ks. Adama Wtulicha w pracy duszpasterskiej i administratorskiej. Ukazał go jako przykład dobrego pasterza. Serdecznie podziękował m. in. za powołanie nowych grup parafialnych, rozbudowę i działalność oratorium, odnowione ołtarze, figury świętych oraz nową sukienkę Różanostockiej Wspomożycielki, za troskę o parafian i pielgrzymów. Prezentując jego nowe obowiązki w Łodzi przyznał, że to miasto potrzebuje pasterzy takich jak ks. Adam. Następnie przedstawił osobę ks. Wojciecha, nowego proboszcza i kustosza oraz poprosił wiernych licznie zgromadzonych w różanostockiej bazylice o jego serdeczne, pełne zaufania przyjęcie.

Po liturgii słowa nastąpiła protokólarna część przyjęcia obowiązków przez ks. Wojciecha. Obrzędy zakończenia Mszy św. były czasem podziękowań dla ks. Adama i życzeń na dalszą pracę w nowej placówce. Składali je przedstawiciele następujących wspólnot i grup: schola, podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka sióstr salezjanek, przedstawiciele parafian, delegacja Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Salezjanek Współpracownic i Wspólnoty Adoracji Najświętszego Sakramentu, przedstawiciele Wspólnoty „Wiara i Światło”, dyrektor Szkoły Podstawowej w Różanymstoku Iwona Granacka, przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, Wanda Fiedorczyk reprezentująca Stowarzyszenie Katolickiege im. Służebnicy Bożej s. Konsolaty Betrone, przedstawiciele pielgrzymów a na końcu Wspólnota „Emmanuel”.

Podziękowanie za posługę na rzecz dekanatu i archidiecezji wraz z życzeniami złożył dziekan ks. Jan Trochim. Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz Wojciech jeszcze raz podziękował ks. Adamowi za wszystko co zrobił dla sanktuarium i parafii. Podziękował też ks. Tomaszowi Lemańskiemu oraz swoim rodzicom. Ks. proboszcz Wojciech Witkowski urodził się w 1973 r. w Pułtusku, kapłanem jest od 2001 r. a salezjaninem od 1993.