Patronat nad konkursem objęli: Archidiecezja Białostocka, Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Białegostoku. W eliminacjach wewnątrzszkolnych wzięły udział 32 osoby z 8 białostockich szkół oraz z Choroszczy i Dąbrowy Białostockiej. Do finału przystąpiło 19 uczniów. Wykazywali się oni świetną znajomością Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Pytania do etapu międzyszkolnego ułożyli alumni z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Laureatami tegorocznej edycji w kategorii klas IV-VI zostały: Klara Maria Jabłońska z SP im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku (I miejsce), Maja Marcelina Iwanowska z SP nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku (II miejsce) oraz Ewa Lachowska z SP nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku (III miejsce). Zwycięzcy w kategorii klas VII-VIII to: Agnieszka Oświecińska z SP im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej (I miejsce), Justyna Adaszkiewicz z SP nr 5 im. W. Broniewskiego w Białymstoku oraz Piotr Wrona z SP im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami dziękujemy za obecność.