Spotkanie rozpoczął występ zespołu muzycznego z Kościoła Chrześcijan Baptystów. 

Po części muzycznej głos zabrał ks. kan. Radosław Kimsza. Podziękował Dyrektorowi i pracownikom Książnicy Podlaskiej, że od 2007 r. zaprasza ona chrześcijan Podlasia, aby podzielić się owocem twórczości literackiej tych, dla których sprawa ekumenizmu jest ważna. Następnie wskazał na trzy pragnienia w dążeniu do jedności chrześcijan: pierwsze dotyczy nas samych, drugie relacji między chrześcijanami w codziennym życiu oraz trzecie, aby ci, którzy zostali powołani przez chrzest, także byli jedno. 

Odpowiadając na pytanie, kiedy nastąpi całkowita jedność chrześcijan, ks. Kimsza wskazał na Eucharystię. „Wtedy kiedy wszystkie wyznania chrześcijańskie spotkają się przy jednym stole eucharystycznym, uznając realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, będziemy mogli mówić o pełnej jedności chrześcijan” -mówił.

W tym roku także poraz pierwszy odbył się Konkurs Poezji Ekumenicznej Archidiecezji Białostockiej dla klas ponadgimnazjalnych. Organizatorzy konkursu chcieli w ten sposób obudzić zainteresowanie ekumenizmem wśród młodzieży oraz wzbudzić w nich pragnienie dążenia do jedności chrześcijan. Podczas spotkania wyłoniono trójkę laureatów, wśród których pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Dulko z Liceum Plastycznego w Supraślu za wiersz Judyta daje wodę.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Jan Leończuk, Dyrektor Książnicy Podlaskiej. Zauważył, że nurt poezji chrześcijańskiej w Polsce nie jest zbyt popularny, dlatego dla dowartościowania tego typu poezji zrodził się pomysł na antologię ekumeniczną.