Przedstawiamy jedną z propozycji modlitwy przed błogosławieństwem.


„Módlmy się.  Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego”. 

Agenda Liturgiczna, (Wydanie nowe i poszerzone), Opole 2013 r., s. 533.