Do prowadzenia modlitwy w 50 różnych punktach miasta i okolic zostały zaproszone różne wspólnoty katolickie z terenu archidiecezji białostockiej. Osoby z tablicami informującymi o akcji, zachęcając do udziału w modlitwie, stanęły, już po raz dwunasty, o godz. 15.00 na wybranych ulicach, placach i skrzyżowaniach Białegostoku i okolicznych miejscowości, by modlić się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael” przygotowało plakaty informujące o miejscach modlitwy, które mieszkańcy Białegostoku odnajdują na skrzyżowaniach, placach, skwerach, w pobliżu domu, biura, sklepu, szkoły czy kościoła.

W tym roku modlitwą objęto kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521), Prezydenta Andrzeja Dudę oraz wszystkich rządzących. Modlono się także o oddalenie pandemii koronawirusa, o pokój na świecie, za nasze kraje, miasta, rodziny i nas samych.