Zwracając się do uczestników konferencji abp Guzdek przypomniał, że w myśli ks. Sopoćki prawo pełniło funkcję wychowawczą, dlatego po czasie zaborów usilnie zabiegał o jego kodyfikację, apelując do elity odrodzonej Polski o ujednolicenie prawa dotyczącego rodziny.

„Jego przemyślenia nie były ściśle religijne, w nich zawierały się «wiara i rozum». Dostrzegając znaczenie prawa, ks. Sopoćko podkreślał, że najważniejsze jest właściwe kształtowanie sumień. Sam poprzez swoją kapłańską posługę, sprawowanie sakramentów świętych, głoszenie słowa Bożego, kształtował sumienia. Chciał ocalić to, co się da ocalić. W czasie, kiedy nie było Polski, nie było polskich instytucji, nie było polskiego prawa - była rodzina. Wiara, tradycja i język przetrwały w narodzie polskim tylko dzięki rodzinie” – podkreślał metropolita.

„Dziś, choć nie ma zaborów, to jednak prawo pozostawia wiele do życzenia. Dlatego jako chrześcijanie, jako katolicy, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby prawodawstwo rodzinne było jak najlepsze” – stwierdził.

„Jeśli nasze zdanie nie jest uwzględniane, powinniśmy czynić wszystko, aby dobrze wychowywać. Nawet, jeśli nie uda nam się wpłynąć na jakąś pozytywną zmianę prawną, to miejmy świadomość, że zawsze święta, dobra rodzina chrześcijańska jest gwarantem przyszłości Ojczyzny. Ks. Michał Sopoćko jest dla nas wielkim mistrzem. Nie zaniedbał troski o prawo, ale wychowywał, by prawe ludzkie sumienia mogły prowadzić innych ludzi do Boga” - mówił.

W Konferencji uczestniczyli pedagodzy, prawnicy, studenci, przedstawiciele duchowieństwa i osób konsekrowanych, a także członkowie Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i osoby indywidualne, zainteresowane osobą bł. ks. Michała Sopoćki.

Za pośrednictwem internetu uczestniczyli w Konferencji przedstawiciele Polaków w Wilnie oraz przedstawiciele Czcicieli Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

Na początku bp Henryk Ciereszko przedstawił działalność duszpasterską bł. ks. Michała Sopoćki na rzecz rodziny, nawiązując do treści jego doktoratu. Dalszymi prelegentami byli: prof. dr hab. Cezary Kuklo, wykładowca na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku („Struktury rodzinne na ziemiach polskich u schyłku doby zaborowej i w Polsce międzywojennej. Zarys problematyki”); dr Helena Ciepła, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego („Wybrane aspekty prawa rodzinnego i opiekuńczego w dawnej i dzisiejszej Rzeczypospolitej”); prof. dr hab. Elwira Kryńska z Wydziału Nauk o Edukacji UwB („Pojęcie i znaczenie rodziny w kontekście rozważań bł. ks. Michała Sopoćki”); s. dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego („Wpływ zasad moralnych na kształtowanie się zdrowej rodziny według bł. ks. Michała Sopoćki”); ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, wieloletni kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW („Wychowanie w rodzinie według bł. ks. Michała Sopoćki”).

Konferencji przewodniczył ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB.

W dyskusji podsumowującej referaty wzięli udział prelegenci oraz zaproszeni goście, którzy odpowiadali na pytania uczestników konferencji, także tych łączących się on-line.

Konferencja była okazją do promocji doktoratu ks. M. Sopoćki „Rodzina w myśli bł. ks. Michała Sopoćki. Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. Studium etyczno-prawne” (Wilno 1926 r.). Rozprawa ta została wydana w formie reprintu z dodanymi wybranymi referatami wygłoszonymi podczas sympozjum.

Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć film dokumentalny pt. „Błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Apostoł Miłosierdzia” w reżyserii Beaty Mordasiewicz-Kamińskiej.

Konferencja zakończyła się wspólną modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji rodzin.

Konferencję zorganizowali: Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej,Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Katedra Teologii Katolickiej UwB, Instytut Teologiczny w Białymstoku oraz Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Województwa Podlaskiego.