Spotkanie na dziedzińcu Pałacu Branickich zgromadziło kilkuset harcerzy z terenu województwa i Białegostoku oraz mieszkańców Grodu nad Białą. Tradycyjnie w składaniu życzeń i łamaniu się opłatkiem uczestniczyli także kapelani harcerscy.


Tegoroczna akcja organizowana przez harcerzy, polegająca na roznoszeniu Betlejemskiego Światła Pokoju, przebiega pod hasłem „Pokój jest w nas”. Płomień z Groty Narodzenia trafia do kościołów, placówek oświatowych, urzędów i instytucji oraz mieszkańców.

W dniu wigilii w wielu parafiach patrole skautów wniosą światło betlejemskie na Pasterkę oraz pełnić będą warty. W ciągu dnia zaniosą też przesłanie z miejsca narodzin Zbawiciela do wiernych. Tak będzie na przykład w parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej, gdzie  młodzież z parafialnej drużyny harcerskiej odwiedzi chorych oraz przekaże światło, które będzie towarzyszyło rodzinom w czasie wieczerzy wigilijnej.