15-077 Białystok
ul. Warszawska 50

e-mail: studium@archibial.pl teologia@archibial.pl
web: http://teologia.archibial.pl


Dyrektor
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz Studium
Teresa Leszczyńska KoziakInstytut Teologiczny w Białymstoku we współpracy z Akademią Katolicką w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela umożliwia osobom świeckim i zakonnym zdobycie formacji teologicznej a także uzyskanie kwalifikacji do nauczanie religii w szkole.

Studia odbywają się w systemie niestacjonarnym trwającym 5 lat, które uwieńczone są magisterium z teologii ogólnej lub ze specjalizacją katechetyczną.Instytut prowadzi także studia podyplomowe (4 semestry) nadające kwalifikacje do nauczania religii w szkole na wszystkich poziomach nauczania. W ofercie dydaktycznej są także 2 letnie studia dla świeckich pragnących pogłębić wiedzę teologiczną (Teologia dla świeckich)

W trakcie całego roku akademickiego od października do czerwca zajęcia dydaktyczne w Instytucie odbywają się w soboty.