15-087 Białystok
ul. Kościelna 1A

tel. 85-665-24-02 

e-mail: studium@archibial.pl teologia@archibial.pl
web: http://teologia.archibial.pl


Dyrektor
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Sekretarz Studium
Teresa Leszczyńska Koziak


Instytut Teologiczny w Białymstoku jest afiliowany do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem Instytutu jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym pogłębienia wiedzy teologicznej i uzyskania kwalifikacji do nauczania religii. Studia odbywają się systemem zaocznym. Oferta edukacyjna Instytutu Teologicznego w Białymstoku:

6-letnie Studia Magisterskie niestacjonarne Teologiczno-Katechetyczne z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym
2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne
Studia I stopnia niestacjonarne Nauk o Rodzinie
2-letnie Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
2-letnie Studium Teologii dla Świeckich
Kurs dokształcający z Nauk o Rodzinie
Kurs dokształcający z teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu w Akademii Biblijnej
Kurs formacji permanentnej nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego w budynku Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego przy ul. Kościelnej 1A, 15-087 Białystok (I piętro)
Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie akceptujące w całości regulamin studiów.