Na spotkanie przybyło blisko 200 osób. Rozpoczęła je Msza św. w kościele pw. Świętej Rodziny celebrowanej przez Abp. Edwarda Ozorowskiego, podczas której świadectwo i ewangeliczne rozważania nawiązujące do paryskiego spotkania wygłosił uczestnikom ks. Krzysztof Andryszak.


Druga część Forum miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi. Młodzież białostockich szkół wraz z przybyłymi gośćmi i opiekunami obejrzała filmowe relacje ze spotkania młodych z Janem Pawłem II w Paryżu. Paryża. 


Najważniejsze wątki Papieskiego przesłania wplecione zostały w prezentację multimedialną i wspomnienia ks. Jerzego Sęczka, Barbary Zawadzkiej i Anny Kostro - uczestników tamtego Światowego Dnia Młodzieży.


Artystyczną refleksję nad orędziem Jana Pawła II przedstawiła młodzież z klasy teatralnej VII Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Anny Kołosow – Ostapczuk. 


Na zakończenie każdy z uczestników mógł zagłębić się w Papieskie nauczanie podczas pracy w grupach, którą zakończyła prezentacja „Wpisów do Księgi Gości” na stronę internetową Papieskiego Forum Młodych.