Uroczystości rozpoczęła wspólna Eucharystia pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Tadeusza Wojdy w białostockiej archikatedrze. W świecie, gdzie ciągle słyszymy, iż wiara jest kwestią prywatną słowa z Ewangelii według św. Łukasza, w której Chrystus mówi „Kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych” stawiają przed nami pytanie o to, w jaki sposób świadczyć dziś Dobrą Nowinę i prowokować nią świat. „To pytanie stawia sobie nieustannie również i wasze Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – mówił Metropolita Białostocki – które postawiło sobie za cel w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce. Stąd z odwagą podejmuje problematykę rodziny i wychowania, staje w obronie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Porusza sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz stara się służyć człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej.” Dodał również na zakończenie do wszystkich członków i przyjaciół Stowarzyszenia: „Pozwólcie zatem i Wy pokierować się Duchowi Świętemu we wszystkich poczynaniach, aby owoce waszego działania dla dobra Civitas Christiana były w najszerszym tego słowa znaczeniu niezwykłe i obfite”.

Po Mszy św. zebrani goście przeszli do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej na dalszą część uroczystości, którą była Gala XX-lecia nadania statusu organizacji katolickiej Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Wszystkich zgromadzonych powitał i słowo wstępne wygłosił Romuald Gumienniak – przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia. Po nim głos zabrał przewodniczący Stowarzyszenia – Tomasz Nakielski, który wraz ze Zbigniewem Połoniewiczem – Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia gościł na obchodach okręgowych.

Na galę składały się dwie części. Pierwsza z nich wypełniła się wspomnieniami i refleksjami nad minionymi latami pracy, które ukazane były w prezentacji zdjęć z tego okresu oraz wypowiedziach osób związanych ze Stowarzyszeniem: bp. Henryka Ciereszki, Doroty Sokołowskiej, dr. Tomasza Danileckiego z IPN oraz dr. hab. Dariusza Kuleszy – członka Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego.

Druga część obchodów jubileuszowych związana była z podziękowaniami i wyróżnieniami przyznawanymi osobom szczególnie zasłużonym dla pracy i misji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Najwyższe takie wyróżnienie – Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia – otrzymał abp Edward Ozorowski. Był on wieloletnim przewodniczącym Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Przyczynił się też do realizacji wykładów z katolickiej nauki społecznej oraz wspierał inicjatywy Stowarzyszenia. W krótkim słowie podziękowania abp Edward Ozorowski mówił, że ostatnie lata współpracy z „Civitas Christiana” wiążą się z wieloma dobrymi wspomnieniami i ciepłą atmosferą wzajemnej współpracy Stowarzyszenia i Kościoła lokalnego, którego jest ono częścią.

Kolejne wyróżnienia w postaci Srebrnych Odznak Honorowych zostały przyznane Bogusławie Wencław – od lat związanej ze Stowarzyszeniem m.in. jako Dyrektor Oddziału Okręgowego w Białymstoku i zarazem Kustosz Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego oraz ks. dr. Dariuszowi Wojteckiemu – asystentowi kościelnemu Oddziału Okręgowego w Białymstoku, a od niedawna – na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski – Krajowemu Asystentowi Stowarzyszenia. Pozostałe, Brązowe Odznaki Honorowe otrzymali szczególnie zaangażowani członkowie Oddziałów: Helena Kłosińska z Oddziału w Boćkach, dr Tadeusz Kowalewski z Oddziału w Łomży, Roman Majewski z Oddziału w Białymstoku, Janusz Niewiarowski z Oddziału w Ciechanowcu, Jarosław Ostaszewski z Oddziału w Augustowie, Wiesława Puchacewicz z Oddziału w Bielsku Podlaskim, Zenon Sielewonowski z Oddziału w Siemiatyczach, Teodor Sokołowski z Oddziału w Białymstoku oraz Jolanta Sołtys z Oddziału w Augustowie. Oprócz Odznak Honorowych przyznane zostały też wyróżnienia specjalne w postaci grawerów.

Zamknięciem uroczystej Gali był koncert Chóru Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem prof. Edwarda Kulikowskiego. Chór jest jednym z laureatów Ogólnopolskiej Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawanej przez Civitas Christiana. Podczas występu mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć hymn Stowarzyszenia, który został skomponowany przez Romana Kołakowskiego w nowej aranżacji napisanej przez prof. Edwarda Kulikowskiego. Po koncercie zebrani goście udali się na poczęstunek, podczas którego dzielili się swoimi refleksjami z minionych XX lat oraz snuli plany na przyszłość.