Biskup Henryk w homilii zauważył, że ostatnie lata nauki naznaczone pandemią koronawirusa były bardzo trudne z powodu różnego rodzaju obostrzeń, szczególnie nauki zdalnej. Pomimo wszystko prosimy Boga, aby ten rok szkolny „przyniósł piękne owoce w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu naszych charakterów, rozwijaniu naszych talentów, ale przede wszystkim by był to kolejny rok wędrowania ku Panu Bogu”.

Administrator Archidiecezji Białostockiej wskazał na osobę Jezusa Chrystusa, który jest pierwszym nauczycielem objawiającym nam prawdy o Bogu Ojcu. Obliguje to ludzi wierzących do tego, aby pogłębiali tę wiedzę i „wszystko odnosili do Pana Boga, odczytując jako Boże obdarowywanie nas, Boże pouczenie, Boże wskazanie i Bożą troskę o każdego z nas”.

Poruszając temat wychowania zaznaczył, że jest ono zadaniem każdego z nas, ale fundamentalnym miejscem jego realizacji jest rodzina. Stąd właśnie na rodzicach spoczywa odpowiedzialność i troska o życie religijne, aby uczyli swoje dzieci „wiązać życie z Panem Bogiem, od Niego wszystko zaczynać i do Niego się modlić, gdyż to Bóg nas obdarowuje i darzy talentami”.

Zwracając się do uczniów Bp Ciereszko zauważył, że osobisty rozwój i pozyskiwanie wiedzy wiąże się z pewnego rodzaju wyrzeczeniami, trudem, oraz zaufaniem nauczycielom i autorytetom. Tylko taka postawa zaowocuje „radością i rozwojem w dobru i posiadanych talentach. Dzięki temu życie może stać się inne, o wiele bardziej piękniejsze”.

Kończąc Administrator Archidiecezji Białostockiej życzył nauczycielom, wychowawcom, dyrekcji i całej oświacie „byśmy wspólnie, w tym trudzie przekazywania wiedzy, wychowania dzieci i młodzieży z radością ten trud podejmowali, wzajemnie się wspierając”. „Jesteśmy także zaproszeni do dawania świadectwa, pokazywania swojej wiary i otwierania się dla innych. Wychowujemy, kształtujemy, ale przede wszystkim dajemy świadectwo przykładem własnego życia” – reasumował.

Eucharystię koncelebrowali ks. dr Bogdan Skłodowski oraz ks. Leszek Jakoniuk – dyrektor i wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ks. Robert Tworkowski - diecezjalny duszpasterz nauczycieli, oraz miejscowi kapłani.