"Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy; sędziwością u ludzi jest mądrość" - te słowa z Księgi Mądrości przytoczył ks. Jan Chabierski witając wszystkich w imieniu salezjanów, gospodarzy uroczystości,  wyrażając jednocześnie radość z obecności Abp Seniora Stanisława Szymeckiego, kapłanów i tak dużej liczby uczestników spotkania. Ks. Chabierski stwierdził, że przeżywanie jesieni życia w zażyłości z Chrystusem i Jego Matką jest przejawem mądrości, która staje się udziałem tych, którzy przybywają do Różanostockiej Wspomożycielki.  

Mszy św. z udziałem 9 kapłanów przewodniczył Arcybiskup Senior. On też wygłosił kazanie. Było ono nawiązaniem do rozpoczynającego się Roku Wiary oraz stanowiło rozwinięcie prośby "Panie Jezu przyjdź, Panie Jezu pozostań, Panie Jezu poślij nas". "Chrześcijanin jest zawsze głosicielem wiary powołanym do dawanie jej świadectwa swoim życiem osobistym, rodzinnym i zawodowym" - stwierdził hierarcha. "Przeżywamy wieczór swojego życia. Panie, pozostań z nami bo ma się ku wieczorowi" - zakończył hierarcha liczący już 88 lat.

Po Eucharystii odbył się koncert pieśni o tematyce religijnej i maryjnej w wykonaniu seniorskich chórów i zespołów śpiewaczych oraz 2 solistów. Śpiewający zaprezentowali interesujący repertuar i dobry poziom artystyczny. Artyści seniorzy przybyli do Matki Bożej Różanostockiej z Białegostoku, Dąbrowy Białostockiej, Sokółki, Kuźnicy Białostockiej, Krynek, Korycina, Czarnej Białostockiej, Łap, Trzciannego i Moniek.

W czasie przerwy obiadowej w oratorium serwowany był gorący posiłek w postaci bigosu z chlebem, kawy i herbaty. Ostatnim punktem programu prowadzonego przez ks. Artura Sulika była adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważanie różańcowych tajemnic światła i koronka do Miłosierdzia Bożego. Poza seniorami tego dnia nawiedzały sanktuarium liczne zorganizowane grupy przybywające z różnych stron kraju.