Liturgia jest dziełem samego Boga. Dlatego powinna być sprawowana w taki sposób, aby było jasne, że jest ona w pierwszym rzędzie dziełem Boga. Dzięki temu stanie się ona katechezą, w której sam Bóg będzie nauczał i wychowywał. Dlatego, nie można jej redukować do aspektów czysto ludzkich czy organizacyjnych, bo liturgia nie jest tym, co czyni człowiek, lecz tym, co czyni Bóg.

Liturgia jest uobecnieniem misterium Jezusa Chrystusa. Każda liturgia powinna być pięknie przeżywana i celebrowana. Poniżej zamieszczane będą – w oparciu o aktualne przepisy liturgiczne – podstawowe normy dotyczące celebracji liturgicznej.

Zakładka „Liturgia” podzielona została na następujące części: Dokumenty Stolicy Apostolskiej, gdzie umieszczane są normy liturgiczne wydawane przez Kongregację ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów; Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski – publikowane są dokumenty wydane przez Komisję ds. Dyscypliny i Sakramentów przez KEP; Dokumenty Archidiecezji Białostockiej – umieszczane są komunikaty wydawane przez Komisję Liturgiczną naszej Archidiecezji oraz Biuletyn Liturgiczny, który jest sprawozdaniem z posiedzeń Komisji Liturgicznej oraz zasady dotyczące celebracji liturgicznej. W Biuletynie będą poruszane rónież kwestier dotyczące celebracji w roku liturgicznym.

Niech zatem ta strona stanie się przydatną pomocą duszpasterską i przyczyni się do pogłębienia życia religijnego wiernych.

Komisja Liturgiczna
Archidiecezji Białostockiej