Święta Siostra Faustyna – Patronka parafii - została poproszona przez Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. „O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego” /Dz. 1320/.

Kilkadziesiąt osób przebyło drogę na Wzgórzu Miłosierdzia – miejscu, gdzie w przyszłości stanie nowa świątynia. Przy kolejnych kapliczkach odmawiano Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz śpiewano pieśni. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Aleksander Dobroński oraz Czciciele Miłosierdzia. 

Na zakończenie zawiązano wspólny krąg, a po błogosławieństwie wierni udali się do kaplicy, aby w „godzinie łaski” w ciszy adorować Najświętszy sakrament.