Frekwencja była bardzo duża. Naliczono aż 23 autokary. Porównywalne zgromadzenie pielgrzymów ma miejsce w czasie dorocznej Pielgrzymki Białostockiej oraz uroczystości odpustowych Zesłania Ducha Świętego. Białystok reprezentowany był przez zorganizowane grupy z następujących parafii: Ducha Św. - ks. Jerzy Ostrowski, Św. Faustyny Kowalskiej - ks. Mateusz Wasilewski, Św. Jadwigi Królowej - ks. Andrzej Brzozowski, Św. Karola Boromeusza – ks. Marek Wojszko, Św. Kazimierza – ks. Grzegorz Pigiel, Św. Maksymiliana Kolbe - ks. Adam Iwanowicz, Matki Bożej Różańcowej – ks. Tomasz Zubrycki, Miłosierdzia Bożego - ks. Mirosław Stankiewicz, Najświętszego Serca Jezusowego – ks. Wojciech Popławski, Św. Rocha - ks. Tadeusz Żdanuk, Świętej Rodziny - ks. Stanisław Gudel, Katedralna Wniebowzięcia NMP i Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie – ks. Jarosław Grzegorczyk, Św. Wojciecha – ks. Leszek Jakoniuk, Wszystkich Świętych – ks. Karol Piniewski, Zmartwychwstania Pańskiego - ks. Sławomir Laskowski

Liczna też była grupa wiernych spoza Białegostoku. Przybyli członkowie Kół Żywego Różańca z takich parafii jak: Św. Jana Chrzciciela w Choroszczy i Najświętszego Serca Jezusowego w Konowałach – ks. Wojciech Kraśnicki, Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej – ks. Kamil Kochanowski, Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym – ks. Kamil Snarski, Krzyża Świętego w Grabówce – ks. Mieszko Czaplejewicz, Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie – ks. Krzysztof Rutkowski, Św. Brata Alberta w Mońkach – ks. Filip Zdrodowski, MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach, Św. Antoniego w Sokółce – ks. Józef Jaroma, Św. Trójcy w Turośli Kościelnej – ks. Andrzej Kramkowski, NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie - ks. Jerzy Buzun, Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie i Parafia Dobrego Pasterza w Jurowcach – ks. Marcin Pyłko, Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie – ks. Krzysztof Kowalewski. Zgłoszona została też grupa z Łochowa w Diecezji Łomżyńskiej. Były też osoby z kół różańcowych z parafii miejscowej i pobliskiej Dąbrowy Białostockiej. Wraz z czcicielami Matki Bożej poprzez różaniec przybyło więc 26 księży.

Spotkanie rozpoczęło się od odsłonięcia łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Różanostockiej przy dźwiękach fanfar a potem śpiewu na powitanie. Następnie proboszcz i kustosz sanktuarium ks. dr Wojciech Witkowski SDB serdecznie powitał pielgrzymów szczelnie wypełniających wszystkie nawy różanostockiej bazyliki. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny poprowadził wraz z organistą ks. Dariusz Matuszyński SDB. Kolejnym punktem porządku dnia była konferencją, którą wygłosił ks. dr Piotr Przesmycki SDB. Jej treścią było miejsce szczególnej obecności Matki Bożej w Różanymstoku w kontekście historycznym. Rozwinął wątek widzenia jakie pod krzyżem stojącym w miejscu obecnego kościoła miał w 1655 roku ks. Adam Paszkowski zawarte : „Oby kto wiedział, co to za miejsce i co się tu czasu swego dziać będzie!”. Jako jedno z wyjaśnień sensu wizji mówca przedstawił wypowiedź św. Jana Pawła II zawartą w jego liście z okazji koronacji obrazu w 1981 roku. „ Było to i jest miejsce, w którym Matka Boża chciała w szczególny sposób zaznaczyć swoją obecność i miłość wobec wiernego ludu, a lud zrozumiał ten Jej zamiar i odpowiedział swoją obecnością i gotowością przyjęcia i pełnienia woli Jej Syna i wydeptywał szerokie ścieżki do Niej” Wydaje się, iż w pierwszym rzędzie chodzi o ludzi miejscowych, ludzi tych okolic, ale mamy też przecież i drugi rząd, i trzeci itd., bo dzisiaj np. tymi szeroko wydeptanymi ścieżkami przybyły Koła Żywego Różańca z Archidiecezji Białostockiej. W liście papieża Polaka znajdujemy potwierdzenie, że Różanystok był, nie przestał być i jest ogniskiem żywej wiary i silnym ośrodkiem ojczystej kultury. W takim to, potrójnym świetle patrzmy na to miejsce wybrane przez Matkę Bożą, ognisko żywej wiary i ojczystej kultury- stwierdził ks. Piotr.

Po konferencji było wystawienie Najświętszego Sakramentu w dużej monstrancji w kształcie Świętej Rodziny z kaplicy adoracji i modlitwa różańcowa z rozważaniami tajemnic radosnych oraz nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca. Całość poprowadził ks. Mieszko Czaplejewicz, wikariusz z Grabówki. Głównym punktem uroczystości była msza św. koncelebrowana przez 26 kapłanów gości oraz ks. proboszcza Wojciecha Witkowskiego i kaznodzieję ks. Piotra Przesmyckiego. Liturgii przewodniczył ks. Tadeusz Żdanuk. Na wstępie ks. Wojciech przywitał każdą przybyłą grupę i towarzyszącego jej kapłana oraz odczytał intencje załączone przez księży. Msza św. z formularza o Matce Bożej Różańcowej sprawowana była w intencji kół różańcowych, pielgrzymów i ich rodzin. Homilię wygłosił ks. Piotr. Jej tematem było znaczenie osoby Matki Bożej Różanostockiej w życiu parafian, gości i pielgrzymów ludzi przychodzących do Niej w niedziele i święta, dni powszednie indywidualnie i w zorganizowanych grupach. Wspomniał jednego z nich, a mianowicie ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego i jego zachwyt nad pięknem różanostockiego wizerunku. Nawiązał do niektórych zdań z konferencji rozwijając teologiczny sens przedstawionych zdarzeń. Stwierdził też, że dzieje Różanegostoku odzwierciedlają losy całej ojczyzny. Na zakończenie mszy św. głos zabrał Archidiecezjalny Moderator Żywego Różańca ks. Tomasz Zubrycki, proboszcz Parafii MB Różańcowej w Białymstoku. Przedstawił on strukturę organizacyjną kół różańcowych w Polsce i Archidiecezji oraz ich umocowanie prawne w Kościele katolickim. Wyraził słowa uznania i wdzięczności dla swego poprzednika ks. prałata Henryka Żukowskiego, który przeszedł na emeryturę. Serdecznie podziękował pielgrzymom za tak liczną obecność i przyznał, że takie ogromne zgromadzenie czcicieli Maryi poprzez modlitwę różańcową to dla niego wielka radość. Gospodarzom miejsca, księżom salezjanom podziękował za organizację uroczystości, serdeczne przyjęcie i gościnność.

Po przerwie obiadowej uczestnicy uroczystości zgromadzili się w świątyni na rozesłaniu połączonym z zawierzeniem Matce Bożej Różanostockiej. Tą część obrzędów poprowadził ks. proboszcz i kustosz Sanktuarium.