Spotkania rekolekcyjne rozpoczęły się w niedzielę o godz. 17.00 Eucharystią podczas, której uczestnicy rekolekcji, tak jak Apostołowie z perykopy ewangelicznej na II niedzielę Wielkiego Postu, zostali zaproszeni na Górę Przemienienia. Biblijne wejście na Górę Tabor miało miejsce "po sześciu dniach" od wydarzeń pod Cezareą Filipową, kiedy Jezus pytał swoich uczniów, kim dla nich jest? Na Tabor Jezus zabrał trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana… dlaczego właśnie tylko tych, dlaczego nie innych? - zastanawiał się rekolekcjonista.

Dlaczego zabrał Piotra? Czy dlatego, że Piotr wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, i dlatego jest błogosławiony, a zaraz później jest nazwany szatanem, ponieważ myśli po ludzku a nie po Bożemu? Każdy z nas jest powołany i powołanie Boże jest nieodwołalne, nawet jeżeli zapieramy się Jezusa, nawet jeżeli myślimy po ludzku, a nie po Bożemu. Te słowa wydały się szczególnie ewangeliczne i aktualne, zwłaszcza w kontekście adresatów rekolekcji (małżeństw niesakramentalnych). Bóg ciągle nazywa nas swoim umiłowanym synem i córką. Co zrobimy z tym wybraniem?

Kaznodzieja przypomniał również, że góra w rozumieniu biblijnym jest szczególnym miejscem spotkania z Bogiem. Wejście jednak na górę - spotkanie z Bogiem - wymaga trudu, wysiłku, nie jest łatwe. W życiu człowieka, tak jak w historii zbawienia, są jednak różne góry: Tabor - Góra Przemienienia, Golgota - Góra Zbawienia, czy Moria - Góra Próby, na którą wszedł Abraham ze swoim synem Izaakiem. Niosąc ze sobą różne doświadczenia góry te są tą samą rzeczywistością - ludzkim życiem, drogą do Boga i Jego zbawienia, doświadczeniem miłości i miłosierdzia.

O historii Abrahama i jego doświadczeniu spotkania Boga rekolekcjonista mówił podczas konferencji, która miała miejsce bezpośrednio po Eucharystii.

W poniedziałek 13 marca rekolekcyjne spotkania rozpoczęły się o godz. 18.00 nabożeństwem drogi krzyżowej poświęconej tematyce cierpienia i krzyża w życiu chrześcijanina.

Następnym ważnym momentem w trakcie rekolekcji było spotkanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w adoracji eucharystycznej, która miała miejsce w kaplicy wieczystej adoracji w kościele pw. Ducha Świętego. Małżeństwa niesakramentalne miały czas na osobistą modlitwę i przybliżenie się do Jezusa, wyrażenie swojej skruchy i wiary, swojego pragnienia spotkania i zjednoczenia z Bogiem.

Szczególnie wzruszający był obrzęd błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, każdego z osobna, chwila osobistej adoracji i gest dotknięcie monstrancji, jako wyraz pragnienia dotknięcia frędzli płaszcza Jezusa.

Rekolekcje pierwszego dnia zgromadziły ponad 30 osób, drugiego zaś dnia w spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się w naszej Archidiecezji od 2009 roku. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Białostockiej.