Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Zgromadzili się na niej kapłani - absolwenci Studiów, wykładowcy, władze Uniwersytetu w Białymstoku w osobie dr. hab. Jerzego Halickiego, prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich. Był również obecny Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.

Eucharystii przewodniczył Bp Henryk Ciereszko. W wygłoszonej homilii, odwołując się do czytań mszalnych, podkreślił konieczność ciągłego kształtowania własnej osobowości i własnego wnętrza. „Do tego szczególnie są zobowiązani kapłani. Ubogacanie ducha, nieustanny wzrost w mądrości jest potrzebny, by móc służyć innym” – tłumaczył. W to doskonalenie duszpasterskiej posługi wpisują się Studia, które przygotowują do podjęcia zadań we wspólnocie parafialnej.

Po Mszy św. zgromadzeni udali się do Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej. W auli miało miejsce rozdanie dyplomów. Ks. dr Tadeusz Kasabuła, Kierownik Studiów, podziękował wykładowcom i studentom za zaangażowanie i otwartość na podejmowaną podczas zajęć tematykę. Abp Edward Ozorowski zwrócił natomiast uwagę na znaczenie ukończonych Studiów.  Zdaniem Metropolity, nie tylko przygotowują one do kierowania w przyszłości parafiami, ale przede wszystkim dają narzędzia do zapoznania się z ekonomicznym aspektem życia społecznego. Dyplom ukończenia Studiów jest honorowany przez inne uczelnie.