Wręczenie Krzyża i modlitwa z Błogosławieństwem odbyła się podczas Centralnej Oazy Matki. Jest to coroczne spotkanie moderatorów, animatorów, członków Stowarzyszenia Diakonii, odbywające się zawsze w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to czas na modlitwę w intencji całego Ruchu, a także modlitwy w intencji Oazy Żywego Kościoła, czyli wszystkich oaz wakacyjnych. 


W czasie Eucharystii przedstawiciele każdej diecezji odebrali świecę Oazy Wielkiej, od której zostaną zapalone świece w poszczególnych diecezjach posyłające Moderatorów i Animatorów do posługi w czasie oaz wakacyjnych.

Spotkanie w Krościenku n/Dunajcem miało w tym roku także swoją ważną rocznicę. Otóż 40 lat temu wówczas Kardynał Karol Wojtyła zawierzył Ruch Światło-Życie opiece Maryi Niepokalanej. Świadectwem z tego dnia dzieliła się z uczestnikami spotkania Elżbieta Młyńska. Także wszyscy kilkakrotnie odnawiali Akt Konstytutywny Ruchu.