W dialogowanej homilii diakon Karol Godlewski przypomniał, że wszyscy jesteśmy w drodze do nieba, a drogowskazem do niego jest Pismo Święte. Wykorzystane przez kaznodzieję pomoce, takie jak plecak, mapa, GPS, księga Biblii, pomogły dzieciom przyjąć głoszone Słowo.

Po Mszy świętej uczestnicy wydarzenia przeszli do hali sportowej Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej. Zebranych gości przywitała dyrektor szkoły Honorata Kozłowska, a ks. Bogdan Skłodowski wyraził radość ze spotkania, w którym mogą wziąć udział zarówno najmłodsi, jak i najstarsi wychowankowie placówek katolickich oraz podziękował za trud całorocznej pracy.

Następnie odbyło się spotkanie z piłkarzem Jagiellonii Białystok Markiem Wasilukiem. Sportowiec opowiadał dzieciom i młodzieży o pracy piłkarza, zachęcał do wszechstronnego rozwoju oraz odpowiadał na stawiane przez młodych pytania. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wykazania się znajomością faktów z życia białostockiej drużyny piłkarskiej, zwłaszcza zaproszonego gościa i wygrania drobnych upominków związanych z Jagiellonią. M. Wasiluk chętnie podpisywał karty ze swoją podobizną i pozował do zdjęć.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.