W rajdzie uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I oraz ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego.

Ks. Łukasz Żuk, katecheta i współorganizator rajdu wyjaśnia, że był on dziękczynieniem Bogu za dar Papieża Polaka oraz za miniony rok szkolny, a jednocześnie prośbą za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o dobre i bezpieczne spędzenie wakacji.

Rajd wyruszył ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I. Pierwszym przystankiem rajdu był kościół Ducha Świętego. Tu ks. kan. Józef Wiśniewski, proboszcz parafii, skierował do uczestników słowa zachęty do naśladowania św. Jana Pawła II i udzielił im błogosławieństwa.

Trasa zakończyła się pod pomnikiem św. Jana Pawła II przy białostockiej archikatedrze. Tam, po wspólnym odśpiewaniu „Barki”, uczestnikom międzyszkolnego konkursu poświęconego osobie św. Jana Pawła II wręczone zostały nagrody i wyróżnienia, a katechetom przygotowującym dzieci - podziękowania i pamiątkowe dyplomy. Nagrody otrzymali również zwycięzcy konkursu na najlepiej udekorowany rower.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu poczęstowani zostali „papieskimi kremówkami”.