W tym roku w kilku parafiach Archidiecezji Białostockiej odbywają się takie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Jedno z nich miało miejsce 6 kwietnia. Organizatorem było Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Białostockiej i parafia św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku.

Po raz trzeci początek nabożeństwa wyznaczono przy kościele w Choroszczy. Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. proboszcza Leszka Struka, pątnicy wyruszyli w stroną Białegostoku, aby pokonać odcinek 10 kilometrów. Wśród ok. 250 uczestników nabożeństwa najmłodsi poruszali się w wózkach razem z rodzicami, a najstarsi są już w wieku emerytalnym. Wśród uczestników była też kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży harcerskiej i skautowej (1 Parafialna Drużyna Harcerska „Faustyna”, Koło Przyjaciół Harcerzy i Skauci Króla).

Pątnik w czasie drogi posługując się mapą miał odnaleźć stacje Drogi Krzyżowej z rozważaniami. Wędrówka przebiegała przez drogi leśne, wzdłuż drogi S8 (do Warszawy) a nawet przez tory kolejowe i łąki. Dzięki życzliwości mieszkańców kol. Porosły, uczestnicy nabożeństwa mogli zatrzymać się na odpoczynek, posilić ciepłą zupą i napić herbaty.

Na zakończenie po dotarciu do parafii św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat potwierdzający udział w tym nietypowym nabożeństwie.

Pomysłodawcą powyższej inicjatywy był ks. Aleksander Dobroński – od niedawna diecezjalny duszpasterz kobiet.