Jak pisze w Informatorze i modlitewniku pielgrzyma „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki” ks. bp Henryk Ciereszko: „Z kościołem św. Wojciecha bł. ks. Michał Sopoćko związany był poprzez posługę kapłańską, którą tu pełnił w roku akademickim 1961/62, ostatnim roku swojej pracy formacyjnej w seminarium. Odprawiał Msze św. i nabożeństwa, wygłaszał niedzielne homilie, posługiwał w konfesjonale. (…) Bliskie swemu sercu seminarium duchowne wspierał modlitwą, pomocą duchową i materialną, kierowaną zwłaszcza do uboższych kleryków. Głęboko w historii seminarium zapisały się jego jubileusze 50- i 60-lecia kapłaństwa, świętowane w kościele św. Wojciecha. Były one dla uczestników wzruszającymi i budującymi przeżyciami. (…)Szczególnie znaczące były kilkakrotne spotkania ze społecznością seminaryjną, poświęcone tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Pragnął przez nie zaszczepić w alumnach i kapłanach ducha apostolstwa tegoż Miłosierdzia, przekazać im swoją ideową spuściznę”.

Mszę św. koncelebrowaną odprawiali ks. prał. Jan Wierzbicki proboszcz parafii pw. św. Wojciecha, ks. Adam Szot wikariusz, oraz ks. Andrzej Kozakiewicz kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Ksiądz Jan odczytał życiorys św. Szarbela oraz poinformował, że po Mszy św. wierni będą mogli oddać cześć jego relikwiom. Witając wiernych pozdrowił pątników podążających Szlakiem bł. ks. Michała.

W homilii ks. Wierzbicki, nawiązując do słów Ewangelii wg św. Mateusza o wybieraniu z sieci dobrych ryb a odrzucaniu złych i oddzielaniu złych ludzi od sprawiedliwych przy końcu świata, podkreślił, że Jezus po opowiedzeniu przypowieści pyta, czy słuchacze ją zrozumieli. Z nami również jest podobnie, niby rozumiemy czytane słowo, ale często nie do końca, nie umiemy go przyjąć w naszym życiu. Królestwo Boże jest wśród nas, Bóg jest w naszym życiu codziennym. „Oto przed nami kolejna stacja pielgrzymowania „Śladami błogosławionego ks. Michała Sopoćki. Czyż nasz udział w nim nie jest świadectwem o Jezusie Chrystusie i naszej wierze w Niego?” - pytał kapłan.

„(…) Jesteśmy dziś świadkami szaleństwa ludzkiej walki z Bogiem. Dziś wpatrujemy się w postaci św. Szarbela i bł. Michała, oni są dla nas przykładem właściwych wyborów i mogą uczyć nas kontemplacji Bożego oblicza” - zakończył homilię kaznodzieja.

Po Mszy św. wierni oddali cześć relikwiom św. Szarbela. Następnie ks. Kustosz odczytał intencję modlitwy na tym odcinku pielgrzymiego szlaku: „Przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, gorliwego wychowawcy duchowieństwa, módlmy się za kapłanów, aby wierni Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, całkowicie byli oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i świecie”.

Począwszy od 2018 r. (X rocznicy beatyfikacji ks. Michała), Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej „Michael” organizuje pielgrzymowanie Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, zapraszając do prowadzenia modlitwy na poszczególnych etapach różne wspólnoty katolickie działające przy białostockich parafiach leżących na trasie Szlaku.

Modlitwę na Szlaku, w tym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, prowadzili członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wraz z pielgrzymami, odcinkiem Szlaku wiodącym z kościoła pw. św. Wojciecha do budynku przy ul. Słonimskiej 8, w którym mieściło się kiedyś seminarium duchowne, wędrowali ks. Jan Wierzbicki i ks. Andrzej Kozakiewicz, proboszczowie parafii pw. św. Wojciecha i Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

U celu, przed tablicą stanowiącą wyznacznik Szlaku, ks. Wierzbicki pobłogosławił obecnych, zaś ks. Kozakiewicz zaprosił na następne spotkanie - 28 sierpnia o godz. 18.00 w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ulicy Kraszewskiego 15B.