Zwracając się do przybyłych kapłanów Metropolita Białostocki podkreślił, że Modlitwa Arcykapłańska Jezusa z Wieczernika to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu, wprowadzających Go w Jego mękę. „Choć po ludzku obawia się tego, co ma nastąpić, to dobrowolnie podejmuje się realizacji planu Bożego i w słowach «niech się stanie wola Twoja wypowiada swoje najpiękniejsze kapłańskie «tak», by móc zrealizować plan odkupienia człowieka. Jako kapłan, później w modlitwie w Getsemani składa samego siebie w ofierze Bogu Ojcu. Ofiaruje nam również siebie w Eucharystii, dając nam swoje Ciało i Krew” - mówił.

Zachęcał kapłanów, by często wracali do tych momentów z życia Jezusa Chrystusa, gdy jako kapłan składał siebie Bogu w ofierze i starali się o to, by Jezus nieustannie im towarzyszył, by mogli stawać się uczniami na wzór Apostołów, idąc i niosąc Jego imię aż po krańce ziemi. „Niech nieustannie powtarzane Bogu «tak» wybrzmiewa nie tylko z naszych ust, ale także z naszych serc” – apelował.

Spotkanie rozpoczęła konferencja duchowa pt. „Wielka Tajemnica Wiary – Eucharystia w życiu kapłana”, którą wygłosił ks. Zbigniew Snarski, archidiecezjalny ojciec duchowny.

Po konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś wspólną modlitwę zakończyły Nieszpory Eucharystyczne.

Na spotkanie wraz Arcybiskupem Metropolitą Tadeuszem Wojdą, Arcybiskupem Seniorem Edwardem Ozorowskim i Biskupem Henrykiem Ciereszką przybyło ponad 150 kapłanów z całej archidiecezji.