Konferencje o liturgii Mszy św. wychodzą naprzeciw potrzebom, o których pisze w dokumencie Desiderio desideravi papież Franciszek, zachęcając wiernych do formacji liturgicznej. Dlatego Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Stowarzyszenie Mess'AJE Polska podjęły się w cyklu pt. „Eucharystia w życiu Kościoła” w 12 konferencjach przybliżyć mistagogiczne znaczenie obrzędów Mszy św., a przez to ukazać uczestnikom całe bogactwo obrzędów, gestów i symboli, które towarzyszą jej celebracji.

„Mamy nadzieję, że konferencje, po których jest sprawowana Eucharystia ze śpiewami z Taizé, które z kolei poprzez swoją prostotę wprowadzają element kontemplacji w liturgii, wyciszenia i większego wyczulenia na przestrzeń, w której ważną rolę odgrywają symbole liturgiczne, pozwolą uczestnikom spotkań pełniej i owocniej w niej uczestniczyć, odkrywając żywą obecność Pana” – wyjaśniał ks. Leszek Jakoniuk, prezes Stowarzyszenia Mess'AJE Polska.

„Współczesny człowiek ma wiele trudności związanych z uczestnictwem w liturgii, a jeszcze więcej z jej przeżywaniem. Wynika to w dużej mierze z większego niż niegdyś rozdźwięku między światem materialnym a duchowym. Liturgia jest przestrzenią, gdzie te dwa światy łączą ze sobą” – dodał.

Dzień wcześniej, 26 listopada br., w ramach inicjatyw podejmowanych przez organizatorów, w Oratorium św. Jerzego przy kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku miało miejsce spotkanie zatytułowane „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak…”. Złożyły się na nią trzy konferencje, które poprowadził ks. dr Zbigniew Skuza, znany biblista, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

„Rozpoczynamy Adwent, czas radosnego przygotowania do Narodzenia Pańskiego. Wielu zadaje sobie pytanie czy biblijny opis nocy betlejemskiej to kronika czy legenda? Odpowiedzi na te i inne pytania o Bożym Narodzeniu udzielił nasz prelegent, przybliżając słuchaczom

Ewangelię dzieciństwa Jezusa Chrystusa. Są one z pewnością dobrym wstępem do przeżywania tegorocznego Adwentu oraz pogłębieniem znajomości Pisma Świętego” – powiedział ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Stowarzyszenie Mess’AJE Polska powołał w styczniu 2019 r. ówczesny metropolita białostocki abp. Tadeusz Wojda. Następnie w marcu tegoż roku podpisana w Paryżu została umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Mess’AJE International. W myśl statutów, priorytetowym celem stowarzyszenia w Polsce jest „propagowanie biblijnej katechezy Mess’AJE”, co wiąże się z adaptacją francuskojęzycznej literatury i narzędzi pracy, organizowaniem formacji animatorów oraz proponowaniem katechezy według „pedagogii czterech progów wiary”. Aktualnie katecheza prowadzona jest online i na żywo w kilku miastach w Polsce. Koordynuje ją dr Elżbieta Młyńska, która na początku lat 90. przeszczepiła biblijną katechezę z dorosłymi Mess’AJE na grunt polski.

„Katecheza o rodowodzie francuskim kształtowała się pod wpływem Soboru Watykańskiego II, a w szczególności Deklaracji Nostra aetate oraz studiów biblijnych jej twórcy Jacquesa Bernarda w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Koncepcja, którą zaadaptowano do katechezy z dorosłymi bierze pod uwagę andragogiczne uwarunkowania adresatów i proponuje im wejście na drogę umożliwiającą odkrycie w Biblii wielkich etapów rozwoju wiary. Twórca nazwał je progami. Progi wiary, wskazując na cztery istotne punkty doświadczenia narodu wybranego i pierwotnego Kościoła (Wyjście, Wygnanie, Jezus, Kościół), porządkują całą historię wiary biblijnej i pokazują jej ciągłość” – wyjaśnia dr Młyńska, od lat propagująca pracę tą metodą, nie tylko w Białymstoku.

Stowarzyszenie Mess’AJE Polska proponuje również autorskie programy spotkań formacyjnych dla dorosłych o charakterze biblijnym i liturgicznym, w które wpisują się podjęte przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Stowarzyszenie Mess'AJE Polska oraz parafię pw. św. Wojciecha w Białymstoku inicjatywy.


Szczegółowy program katechez