W Homilii Arcybiskup przypomniał wiersz Karola Wojtyły: „Uwielbiam cię, siano wonne, bo nie znajduję w tobie dumy dojrzałych kłosów. Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie Dziecinę bosą”. „Dlatego dziś, kiedy zbieramy się na wieczerzę wigilijną i kładziemy na stole siano, przypomina nam tamto siano, którego dotykało Boże Dziecię. A żłób zwykły, prosty, dziś nabiera nowego blasku. To Dziecię przyszło po to, aby ludzkość wydźwignąć z upadku do nowego życia” - podkreślał.

„W oczach Bożego Dziecięcia można zobaczyć odbicie całego ludzkiego życia, jego wszystkich trosk i radości” – mówił abp Ozorowski.

Opowiadając o losach Świętej Rodziny, podkreślał, że w ich życiu nie brakowało trudności. W ich historii pojawiali się i aniołowie i złe duchy, które usiłowały zniweczyć Boży plan zbawienia. „Dziś na świecie najbardziej prześladuje się ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi i starają się iść za Nim. Jednak oni pozostają odważni i wierni Chrystusowi, nie tylko w krajach Afryki czy w krajach arabskich, ale także w Europie, gdzie niszczy się chrześcijan w sposób jeszcze bardziej wyrafinowany, niż miało to miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” – wskazywał.

Hierarcha zachęcał do radości z tego, że „zbawienie stało się naszym udziałem”. Zapraszał do niesienia tej radości wszystkim ubogim, chorym, potrzebującym i wszystkim, którzy znaleźli się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji w życiu. „Boże Narodzenie to zaproszenie Boga do naszego życia, to okazja, abyśmy mogli dostrzec Jego miłość i odkryć swoją godność. Boże Narodzenie to przesłanie idące przez świat. Szczęśliwi są ci, którzy je usłyszą i ci, którzy wezmą je do serca i, idąc nawet trudną drogą, nie przestaną ufać Panu” - mówił Pasterz Kościoła białostockiego.

Na zakończenie Eucharystii Arcybiskup podziękował pracownikom telewizji i radia, dzięki którym pasterka z Białegostoku dotarła do wielu domów w regionie. Złożył też świąteczne życzenia wszystkim obecnym w archikatedrze, a także telewidzom i radiosłuchaczom.

Tegoroczna pasterka transmitowana była przez białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej. Można jej było również wysłuchać na falach Polskiego Radia Białystok.