Wieczorem, 28 kwietnia, w kościele św. Rocha – pierwszym punkcie na mapie Szlaku ks. Sopoćki, Mszę św. celebrowali ks. Ireneusz Korziński, wikariusz parafii św. Rocha i ks. Marcin Kuczyński, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego.

W homilii ks. Korziński zwrócił uwagę na odmienny opis cudownego nakarmienia tłumów w Ewangelii św. Jana niż u pozostałych Ewangelistów. Święty Jan bowiem wskazuje, że to Jezus, nie apostołowie, rozdaje ludziom chleby, po odmówieniu nad nimi modlitwy dziękczynnej.

Kaznodzieja podkreślił, że klucz do zrozumienia tej sytuacji znajduje się w słowach: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. „Jezus nie zatrzymuje się na dawaniu chleba, ale podkreśla, że głód fizyczny, choć doskwiera, nie jest najważniejszy. To niezaspokojony głód miłości sprawia, że nie umiemy być miłosierni i pomagać innym. Chrześcijanin to ten, kto kocha, przebacza, pomaga” - mówił.

„Eucharystia jest wypełnieniem miłości, które przybrało postać posiłku, byśmy byli gotowi pocieszać, wzbogacać, dawać siebie innym. Jakie to znamienne, że pielgrzymka śladami życia ks. Michała Sopoćki rusza w dniu, w którym słowo Boże mówi o poszukujących Jezusa, o głodnych i potrzebujących. Jezus skorzystał z pomocy jednego chłopca, by nakarmić tłumy. Po latach - z pomocy ubogiej, skromnej zakonnicy- s. Faustyny i pokornego księdza - Michała Sopoćki. Może dziś pragnie posłużyć się nami, byśmy nieśli Jego dar innym? Może to jest przesłanie, z jakim dziś Jezus chce nas wyprowadzić na Szlak?” - pytał zgromadzonych ks. Korziński.

Po Mszy św. ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii Św. Rocha przypomniał, że data 28 dnia miesiąca jest związana z dniem beatyfikacji ks. Sopoćki (28 września 2008r.), który jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

„Pozdrawiamy ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i łączymy się z Jego bólem związanym ze śmiercią mamy Apolonii” - mówił ks. proboszcz. Polecił również modlitwie pielgrzymów biskupa nominata, ks. Tadeusza Wojdę. Przedstawił też pozostałe intencje modlitwy na Szlaku: o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Kilkudziesięcioosobowa grupa pątników spotkała się pod Pomnikiem Smoleńskim, a następnie, prowadzona przez księży Tadeusza Żdanuka i Marcina Kuczyńskiego, przeszła, odmawiając w ww. intencjach część chwalebną Różańca Świętego, ulicą Lipową, do białostockiej fary.

Następne spotkanie na Szlaku - 15 maja 2017 r. o godz. 18.00 w archikatedrze białostockiej.