Animatorzy podzielili się również doświadczeniem osobistego przeżywania dialogu małżeńskiego. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztacie rękodzieła artystycznego, które zaangażowało wszystkich uczestników, sprzyjając integracji.

W przerwie warsztatu, liderzy Ośrodka podsumowali rok pracy, a także podali propozycję wspólnego wypoczynku wakacyjnego oraz pracy po wakacyjnej przerwie. W drugiej części warsztatu wykonane prace zostały ozdobione i utrwalone - na zdjęciach, a także przez wysuszenie. Spotkanie zakończyło się wspólna modlitwą.

Ośrodek Białostocko - Łomżyński Spotkań Małżeńskich istnieje od 2009 r. Spotkania Małżeńskie (popularnie zwane Dialogami Małżeńskimi) są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się małżonków oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nie są ujawniane w grupie.

Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na całości programu.

Ośrodek Białostocko-Łomżyński Spotkań Małżeńskich weekend podstawy, a także pogłębiające organizuje w Hodyszewie. Najbliższy planowany termin rekolekcji planowany jest na 14 - 16 października i 18 - 20 listopada. Informacje na temat Spotkań Małżeńskich i zgłoszenia uczestnictwa na www.spotkaniamalzenskie.pl/.