Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus urodził się 1 września 1949 r. w miejscowości Zabiele, parafia Dolistowo w Archidiecezji Białostockiej. Po maturze przez kilka lat pracował. Mając 26 lat wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Także w Warszawie przyjął z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego święcenia kapłańskie 7 czerwca 1981 r. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w Jaktorowie. W latach 1983-85 studiował na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie obronił doktorat z teologii fundamentalnej.

Po powrocie do Polski pełnił szereg posług. Był m.in. członkiem sekretariatu Prymasa Polski (1985-1988), prefektem i wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz wykładowcą teologii moralnej w seminariach w Warszawie i Łowiczu.

W latach 1990-1992 pracował w Moskwie. W tym czasie m.in. wykładał w seminariach w Moskwie i w Grodnie. W latach 1997-1999 był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach. W 1999 r. uzyskał habilitację w zakresie teologii fundamentalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

24 kwietnia 1999 r. został mianowany przez Papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej ze stolicą tytularną Lisinia. Święceń biskupich udzielił mu w Warszawie 8 maja 1999 r. kard. Józef Glemp, a współkonsekratorami byli biskupi Kazimierz Romaniuk i Bronisław Dembowski.

W polskim episkopacie pełnił był m.in. przewodniczącym Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego (2001-2006) i Rady ds. Ekumenizmu (2006-2010). Aktualnie jest członkiem Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności.