Mszę św. poprzedziła prezentacja multimedialna o św. Stanisławie Kostce przygotowana przez młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

W homilii ks. Tomasz Mazurek podkreślał jak ważne jest pragnienie osobistej świętości. Wyjaśniał, że świętość w dzisiejszych czasach, choć mało popularna, jest możliwa do zrealizowania w codziennym życiu. „Pragnienie świętości to po prostu chęć urzeczywistnienia zapisanego w ludzkiej duszy podobieństwa człowieka do Boga. To wewnętrzne pragnienie życia w bliskości z Bogiem” – mówił.

Wskazując na postać Patrona polskiej młodzieży wyjaśniał, że świętość można przeżywać na różne sposoby. „Krótkie, bo trwające zaledwie osiemnaście lat życie Stanisława było zwyczajne a jednak niezwyczajne, bo postanowił być świętym. Marzył i myślał o niebie i przez konsekwentne dążenie do celu je osiągnął (…). Miejcie wielkie pragnienia! Jeśli mało pragniecie i o niewiele prosicie Boga, niewiele otrzymacie, bo On nie naruszy nigdy waszej wolności” – zachęcał kaznodzieja dodając, że Bóg zawsze czeka na odpowiedź człowieka.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, Abp Edward Ozorowski zwracając się do dzieci i młodzieży zachęcał ich do wdzięczności wobec rodziców i wychowawców za trud, jaki wkładają w ich wychowanie. Nauczycieli i wychowawców prosił zaś, aby przekazywali swoim podopiecznym jedynie prawdziwe wartości tak, by „młodzi mając je za punkt odniesienia nie zagubili się w życiu”.

Ks. dr Radosław Kimsza, dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Metropolitalnej Białostockiej przypomina, że Kościół od początku swojego istnienia zajmował się formacją człowieka. „To właśnie Kościół zakładał pierwsze szkoły i uniwersytety. Do wychowania w duchu wartości chrześcijańskich zostały powołane liczne zgromadzenia zakonne i instytucje świeckich, które w przeszłości i dziś tworzą katolicką oświatę” – mówi.

Stwierdza, że świeckie systemy wychowawcze były i są niejednokrotnie kształtowane przez wrogie człowiekowi ideologie, podczas gdy „system wychowania chrześcijańskiego przetrwał blisko dwa tysiące lat i nie przestaje być propozycją skutecznego wychowania ku pełni człowieczeństwa przy współdziałaniu rodziców, szkoły i Kościoła”.

W ramach III Tygodnia Wychowania jutro, 19 września, o godz. 13.00, w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej, odbędzie się konferencja na temat wychowania. Wykłady wygłoszą dr inż. Antoni Zięba (Wychowanie do życia w rodzinie – drogą ku wartościom) i ks. dr Piotr Sosnowski SDB (Wychowujmy do wartości. Aby życie budowali na skale). W programie tygodnia są też dni otwarte szkół katolickich.

Aktualnie na terenie Archidiecezji Białostockiej Kościół prowadzi przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i liceum oraz placówki wychowawcze. Prowadzą je zgromadzenia zakonne: Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, Siostry Szarytki, Siostry Terezjanki, Siostry Pasterzanki, Siostry i Księża Salezjanie, Siostry Nazaretanki; parafie oraz instytucje kościelne: Stowarzyszenie Ezechiasz, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej.