W eliminacjach wewnątrzszkolnych wzięło udział 223 uczniów z 18 białostockich szkół oraz z Czarnej Białostockiej, Goniądza, Jaświł, Juchnowca Górnego, Kalinówki Kościelnej oraz Wasilkowa. Do finału zakwalifikowało się 68 uczestników.

Wykazywali się oni dobrą znajomością Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, wypełniając testy i zadania dotyczące listu. Uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego sprawowanej pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki.

Przed ogłoszeniem wyników zaproszeni goście oraz uczestnicy wysłuchali części artystycznej ukazującej piękno „Hymnu o miłości” (1 Kor 13) przygotowanej przez nauczycieli i uczniów SP 26.

W kategorii klas IV-VI najlepszymi okazali się: Justyna Adaszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego w Białymstoku (I miejsce), Ignacy Jopich z SP 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku (II miejsce) oraz Zuzanna Marat z SP 26 im. St. Staszica w Białymstoku (III miejsce). Wyróżnieni to: Adam Porczyński (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku) oraz Maja Iwanowska (SP 5 w Białymstoku).

Wśród klas VII-VIII najlepszą okazała się uczennica SP 26 – Maria Król. Na drugim miejscu uplasowała się Natalia Olszyńska ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach, a laureatem trzeciej nagrody został Hubert Szoka z SP nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Wyróżnienie zdobyli: Szymon Matan (SP 5 w Białymstoku) oraz Hubert Nowicki (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu).