Zgromadzenie młodych rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i śpiewu. Następnie w tematykę spotkania wprowadził ks. Kamil Dąbrowski, który zaprosił wszystkich zebranych do tego żeby „zaufać Jezusowi i pozwolić na Jego prowadzenie podczas całego spotkania”. Szczególnym świadectwem podzielili się także Małgorzata i Krzysztof Jeromin, rodzice zmarłej przed blisko dwoma miesiącami Uli.


Następnie młodzież obejrzała pantomimę przygotowaną przez młodzież oazową z diakonii ewangelizacji przy parafii pw. św. Jadwigi w Białymstoku, nawiązująca swą treścią do tematu spotkania.Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą zebranych prowadzoną przez ks. Kamila, podczas której każdy z uczestników mógł powierzyć się Jezusowi – Jego opiece i prowadzeniu.

Kolejny punktem, w ramach „Dnia u Mamy” była Msza św. w archikatedrze, której przewodniczył Abp Senior Stanisław Szymecki. Koncelebrowali Bp Henrykiem Ciereszko oraz licznie przybyli kapłani i duszpasterze młodzieży.


Funkcje liturgiczne podczas Eucharystii podjęła młodzież. Śpiewom podczas spotkania oraz Mszy św. przewodziła schola złożona z młodzieży z całej archidiecezji pod kierownictwem ks. Wojciecha Trzaski. Homilię wygłosił ks. Rafał Arciszewski.


Po Eucharystii Arcybiskup Senior wraz w kapłanami udał się przed obraz Maryi Matki Miłosierdzia. Tutaj przedstawiciele młodzieży w specjalnie ułożonej Modlitwie Młodych zawierzyli wszystkich młodych archidiecezji – opiece Matki Bożej. Na zakończenie spotkania Arcybiskup Szymecki skierował do młodzieży słowa – „na spotkanie młodzieży został wyznaczony najstarszy biskup, ale nieważne czy młody czy stary, bo biskupi kochają młodzież, biskupi kochają młodzież”.

W spotkaniu „Dzień u Mamy” uczestniczyło ponad 600 młodych osób wraz ze swymi duszpasterzami.


Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży