W przeddzień liturgicznego święta Świętych Młodzianków Męczenników uczestnicy nabożeństwa dziękowali Bogu za dar życia, modlili się o poszanowanie ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a także przepraszali Boga za grzechy przeciwko ludzkiemu życiu.

Oprócz parafian, przeżywających uroczystość odpustową, w nabożeństwie wzięły udział osoby zaangażowane w Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej, osoby które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, członkowie wspólnot Kościoła Domowego, oraz ruchów i stowarzyszeń troszczących się o chrześcijańską formację małżeństw i rodzin.

W homilii, ks. kan. Dariusz Sokołowski, ojciec duchowny Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, zachęcił wszystkie rodziny, aby życiowej mądrości uczyły się wpatrując się w przykład Świętej Rodziny z Nazaretu. Wierność Bogu i Jego Słowu, wierność drugiemu człowiekowi, szacunek do drugiego człowieka, i autentyczna wzajemna miłość – to trwały fundament szczęśliwego małżeństwa i rodziny

Na zakończenie Abp Stanisław Szymecki odmówił modlitwę Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin.