Protonotariusze Apostolscy (infułaci):

 • Ks. Adam Krasiński
 • Ks. Mieczysław Świdziniewski

Kapelani Ojca Świętego:

 • Ks. Roman Balunowski
 • Ks. Stefan Brzostowski
 • Ks. Tomasz Gierałtowski
 • Ks. Jarosław Grzegorczyk
 • Ks. Stanisław Hodun
 • Ks. Andrzej Horaczy
 • Ks. Andrzej Kakareko
 • Ks. Zdzisław Karabowicz
 • Ks. Józef Kuczyński
 • Ks. Antoni Lićwinko
 • Ks. Wojciech Łazewski
 • Ks. Tadeusz Malinowski
 • Ks. Dariusz Marek Mateuszuk
 • Ks. Wojciech Michniewicz
 • Ks. Mieczysław Olszewski
 • Ks. Tomasz Powichrowski
 • Ks. Andrzej Proniewski
 • Ks. Adam Skreczko
 • Ks. Witold Skrouba
 • Ks. Adam Szot
 • Ks. Jan Wierzbicki
 • Ks. Ryszard Winkiewicz
 • Ks. Józef Zabielski
 • Ks. Bogusław Zieziula
 • Ks. Tadeusz Żdanuk
 • Ks. Henryk Żukowski