„W Wielki Czwartek, otoczeni wiernymi, a szczególnie Liturgiczną Służbą Ołtarza, pragniemy dziękować za dar kapłaństwa – za to, że Bóg nas wybrał, namaścił Duchem Świętym i posłał. Chcemy także umocnić nasze powołanie i wybór, abyśmy byli zdolni utrzymywać świat w stanie wrażliwości na Boga i chrześcijańskie wartości. Dlatego w dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa powracamy myślą do dnia naszych święceń i w uroczysty sposób odnawiamy podjęte zobowiązania” – mówił w homilii metropolita białostocki.

Zwracając się do kapłanów, stwierdził: „Jesteśmy powołani, aby głosić całą Ewangelię, bez chęci przypodobania się komukolwiek, nie dając powodu do powstawania zamętu, wszak Jezus powiedział: «Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Przestrzegał przed dzieleniem przykazań Dekalogu na ważniejsze i mniej ważne, lub przed ich zmienianiem oraz zachęcał do nieustannego powracania do słów, które Maryja w Kanie Galilejskiej skierowała do sług weselnych: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

„Mamy głosić nie siebie, nie swoją wolę, nie swoje poglądy i opinie, ale «wszystko» i «cokolwiek» nam Jezus przekazał, a zostało to zapisane na kartach Ewangelii lub w Tradycji Kościoła katolickiego. Musimy być adwokatami wierzących, obrońcami ludu przed zamętem. Jesteśmy zobowiązani wyżej stawiać dobro wiernych niż własny spokój i komfort. Nie wolno nam cichutko przejść obok kłamstwa. Nie możemy milczeć z obawy przed naporem mediów i bezczynnie przyglądać się demontażowi wiary za chwilowy poklask i wątpliwe uznanie” – podkreślał.

„Z drugiej strony nie możemy być twardzi i bezwzględni, którzy wprawdzie prowadzą owce właściwą drogą, bronią je, ale czynią to «chłoszcząc je prawdą», nie bacząc na ich cierpienia, bez współodczuwania” – dodał hierarcha.

Odwołując się do dzisiejszej liturgii słowa prosił, by „podnosili wiernych na duchu”” i nauczali „z całą cierpliwością”. „Zamiast chęci ukarania zawsze powinny nam towarzyszyć myśl i działanie zmierzające do ocalenia błądzących” – zauważył.

Przypominał, że niezwykle ważny jest sposób i styl „utwierdzania braci w wierze”. Słowami św. Ambrożego przestrzegał: „Tam, gdzie jest miłosierdzie, tam jest Bóg; tam, gdzie jest rygor i surowość, tam być może są ministrowie Boga, ale Boga tam nie ma”.

Nawiązując dalej do słów papieża Franciszka, przestrzegał przed źle pojętą gorliwością, która jest brakiem zrozumienia drugiego człowieka i jego sytuacji życiowej, i swoistym „ustanawianiem ósmego sakramentu – kontroli duszpasterskiej”.

„Papieskie słowa są mocne i nie wymagają komentarza. Powinny nas jednak pobudzić do refleksji i postawienia kilku pytań: Czy w parafii bywają takie sytuacje, że wierni wolą z nami nie mieć kontaktu? Czy ludzie boją się przyjść do kancelarii w czasie duszpasterskiego dyżuru? Dlaczego przy wielu konfesjonałach są kolejki, ale przy jednym nie ma nikogo? Czasem można usłyszeć takie słowa, że ten czy ów kapłan to wspaniały gospodarz i organizator, ale to nie jest ojciec parafii i pasterz” – zaznaczył abp Guzdek.

Wskazując na wzór bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego 40. rocznica męczeńskiej śmierci przypada w tym roku, podkreślał, że nauczał on w sposób niezwykle precyzyjny, zgodnie z ewangeliczną zasadą zwyciężania zła dobrem, nigdy nikogo nie wykluczając. „Obcy mu był język podejrzeń i oskarżeń. Tak dobierał słowa, aby słuchacze chcieli przyjść do kościoła kolejny raz; aby doznali zdumienia i byli podbudowani stylem przekazywanej prawdy. Swoim życiem i nauczaniem udowodnił, że Dobra Nowina nie może niszczyć, odbierać nadziei i siać smutku, ale ma pobudzać do myślenia, poznania prawdy i nawrócenia. Głoszone przez niego słowo Boże ukazywało horyzonty wolności oraz umacniało w ludziach nadzieję i poczucie godności dziecka Bożego” – podkreślał.

Metropolita wyraził swój podziw, wdzięczność i szacunek wobec wszystkich kapłanów – także chorych i będących w jesieni życia, którzy „słowa przyrzeczeń z godziny święceń codziennie potwierdzają czynami – swoim życiem i cierpieniem, modlitwą i duszpasterską posługą”.

Dziękował także kapłanom białostockiego prezbiterium za ewangeliczny styl kapłańskiej posługi, życzliwość i otwarcie serc na tych, do których zostali posłani, a szczególnie wobec zagubionych i zniewolonych przez grzech.

„Być miłosiernym to nie tylko jeden ze sposobów bycia kapłanem, ale jedyny, właściwy. Nie ma innej możliwości bycia księdzem. Dziękuję za każdy gest miłości miłosiernej wobec osób samotnych, chorych i opuszczonych. Nade wszystko, bardzo was proszę, reagujmy na zło i grzech w naszych szeregach. Spieszmy z pomocą braciom doświadczającym kryzysu. Zachowajmy jedność i wzajemne zaufanie. Obyśmy nigdy, nawet w sposób niezamierzony, nie byli narzędziem podziału. Uważajmy, abyśmy brakiem miłości i komunii nie przyczyniali się do zgorszenia i niszczenia Kościoła” – podkreślał.

Hierarcha podziękował także nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii, lektorom i ministrantom oraz scholom dziecięcym i młodzieżowym za gorliwą służbę przy ołtarzu i pomoc w przygotowywaniu liturgii.

Zgromadzonych na Eucharystii prosił o modlitwę za kapłanów oraz w intencji nowych, świętych i licznych powołań do posługi kapłańskiej i życia konsekrowanego. „Wspierajmy się wzajemnie – duchowni i świeccy – w służbie Bogu i Kościołowi. Postępujmy tak, aby świadectwo naszego życia pomagało wszystkim odnaleźć drogę do Boga i przyjąć z wiarą ewangeliczne wartości” – zachęcał.

Po homilii kapłani przed arcybiskupem metropolitą odnowili swoje przyrzeczenia z dnia święceń.

Podczas Mszy św. zostały poświęcone oleje święte: olej chorych, używany podczas sakramentu namaszczenia chorych, olej katechumenów, którym namaszcza się dorosłych przygotowujących się do sakramentu Chrztu św. oraz olej Krzyżma, używany przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i sakramentu święceń oraz przy poświęceniu kościołów i ołtarzy.

Tradycyjnie podczas Mszy Krzyżma wśród księży zbierane były ofiary na tacę na potrzeby archidiecezjalnej Caritas.

Podczas Mszy Krzyżma w szczególny sposób modlono się za kapłanów, którzy w tym roku obchodzą jubileusze 60-lecia, 50-lecia i 25-lecia święceń kapłańskich. Wśród Jubilatów świętujących 60. rocznicę święceń był abp Edward Ozorowski.

Po zakończeniu Mszy św., w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyło się świąteczne spotkanie księży z arcybiskupami, któremu towarzyszyło składanie życzeń. Natomiast ministranci z całej archidiecezji tradycyjnie spotkali się z klerykami i moderatorami w Seminarium Duchownym.

Do archidiecezji białostockiej inkardynowanych jest obecnie 392 kapłanów, z czego blisko 40 posługuje poza granicami Polski, m.in. w Szwajcarii, Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Ukrainie, Norwegii, USA oraz na misjach w Papui Nowej Gwinei, Tanzanii i w Kazachstanie.