Zwracając się do neoprezbiterów Metropolita Białostocki mówił: „Tak jak niegdyś apostołów, tak i dziś Chrystus was pyta: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Wówczas na to pytanie odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Mesjasz, to jest Zbawiciel, Chrystus, Droga, Prawda i Życie, czyli jedyny, przez którego możemy osiągnąć cel ostateczny”.

Hierarcha zaznaczył, że nowi kapłani sami będą starali się żyć tym wyznaniem i do tego wyznania prowadzić powierzonych im wiernych. "Prowadzić, a jednocześnie dawać swoim życiem tego świadectwo" - dodał.

Abp Ozorowski wyraził radość, że Kościołowi białostockiemu nie brakuje nowych misjonarzy. Dziękował wszystkim, którzy pomogli dziś wyświęconym kapłanom dojść do tej godności. Zgromadzonych na Eucharystii prosił, aby nigdy nie pozostawiali ich opuszczonych, wspierali ich modlitwą i życzliwą pomocą w chwilach trudnych, gdyż tylko wówczas będą w stanie wypełnić powierzoną im przez Chrystusa misję.

Podczas homilii kandydatów do kapłaństwa pouczał słowami: „Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały" 

Po litanii do Wszystkich Świętych, Pasterz Kościoła białostockiego przez włożenie rąk i modlitwę święceń, udzielił diakonom, którzy wcześniej wobec zebranych wyrazili wolę przyjęcia sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu i złożyli przyrzeczenia czci i wierności biskupowi i jego następcom. Po namaszczeniu rąk neoprezbiterom  olejem Krzyżma św., Arcybiskup wręczył im patenę z hostią i kielich z winem na znak, że odtąd ich życie ma się utożsamiać ze składaną ofiarą eucharystyczną.

Po zakończeniu obrzędu święceń, nowi kapłani sprawowali dalej liturgię Mszy św. wraz z metropolitą białostockim, wychowawcami i innymi kapłanami.

Na koniec Eucharystii rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr hab. Andrzej Proniewski odczytał neoprezbiterom dekrety, wręczone im przez arcybiskupa i kierujące do posługi w nowych parafiach: ks. Konrada Węcławskiego do parafii pw. NMP Matki Bożej Miłosierdzia w Wasilkowie, ks. Rafała Zakrzewskiego do parafii pw. Opatrzności Bożej w Michałowie i ks. Mateusza Dobrzyńskiego do parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce.

W uroczystościach wziął udział Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko oraz kapłani białostockiego prezbiterium, księża profesorowie i moderatorzy Seminarium Duchownego, alumni i siostry zakonne, rodziny księży neoprezbiterów, zaproszeni goście oraz licznie przybyli wierni.

„Do tego dnia przygotowywałem się przez 6 lat. Był to bardzo intensywny czas – formacji duchowej, intelektualnej, pastoralnej i ludzkiej. Wszystkie te elementy się ze sobą przeplatały i miały doprowadzić mnie do tego dnia. W ciągu tych lat mogłem odczytać moje powołanie, a chęć wypełniania posługi kapłańskiej nieustannie we mnie wzrastała” – mówił neoprezbiter Rafał Zakrzewski. 

„Kapłaństwo jest dla mnie przede wszystkim bliskością, zażyłością z Bogiem, głęboką przyjaźnią z Nim, z czego rodzi się służba drugiemu człowiekowi. To bycie z Bogiem i dla tych wszystkich, których On na mojej drodze postawi” – dodaje.

Liturgia sakramentu święceń została poprzedzona złożeniem przez diakonów wyznania wiary oraz przyrzeczeń wierności nauce i tradycji Kościoła. Ceremonia ta odbyła się w obecności abp Edwarda Ozorowskiego, księży wychowawców i alumnów w kaplicy seminaryjnej. Następnie diakoni otrzymali z rąk rektora dyplomy ukończenia studiów teologicznych w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.