W dniu 26 lipca 2013 r. nadeszła ostateczna odpowiedź Kongregacji na zapytanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, rozstrzygająca kwestię użycia imienia św. Józefa w używanym obecnie w Polsce Mszale Rzymskim.


Kongregacja zatwierdziła polskie brzmienie wspomnienia imienia Świętego Józefa w następującej formie:

-  II Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»;

-  III Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»;

-  IV Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami».Treść wyżej wspomnianego Dekretu będzie opublikowana w kwartalniku Archidiecezji Białostockiej „Wiadomości Kościelne”, nr 2, 2013 r. (169).