Na wspólną Wigilię służb mundurowych przybyli pracownicy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku i Dyrekcji Lasów Państwowych.

Na początku Wigilii wszystkich przywitał gospodarz, płk SG Andrzej Rytwiński – komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Następnie życzenia wszystkim pracownikom służb mundurowych złożyli zaproszeni goście, wśród których Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, przedstawiciel Kościoła protestanckiego, pastor Tomasz Wigłasz oraz przedstawiciele lokalnych władz.

Abp Ozorowski podkreślił, że „jednym z tytułów, odnoszących się do Jezusa, którego odnajdujemy i adorujemy w stajence Betlejemska jest imię «Księcia Pokoju»”. Zaznaczył, że słowo „pokój” wypowiadane w gronie służb mundurowych brzmi w dzisiejszych czasach „mocniej i inaczej”.

Metropolita przypomniał, że „ludzie w mundurach są gwarantami pokoju”. Nawiązując do nauczania św. Jana XXII zaznaczył, że pokój to coś więcej niż brak wojny, zaś dążenie do niego to zadanie „o wiele donioślejsze i rozleglejsze”. Zauważył ponadto, że choć na świecie są obszary, gdzie wojna się nie toczy, to wcale nie oznacza jednak, że panuje tam pokój”.

„Pokój to przede wszystkim sprawa ludzkiego serca i umysłu” – mówił Abp Ozorowski. Na czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zachęcał do budowania pokoju, gdyż tylko w ten sposób ludzie mogą przeciwstawić się wojnie.

Wszystkim zebranym na uroczystości oraz ich współpracownikom życzył dobrej służby i radosnych Świąt, a na co dzień radości bycia „strażnikami pokoju”. „Niech każdy mieszkaniec Podlasia, spotykając żołnierza, funkcjonariusza Straży Granicznej, Służby Celnej czy Policji, dostrzega w was człowieka niosącego pokój” – mówił Arcybiskup.

Życzenia zebranym złożyli także prawosławny Arcybiskup Jakub, pastor Tomasz Wigłasz, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Na koniec przemówił przedstawiciel kombatantów, płk Paweł Teteruk.

Po życzeniach została odczytana Ewangelia o narodzeniu Jezusa, a obecni księża Arcybiskupi wraz z pastorem poświecili opłatki, którymi łamali się licznie zgromadzeni funkcjonariusze i kapelani służb mundurowych, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

W spotkaniu uczestniczyli ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, kapelan garnizonu oraz ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk, kapelan Podlaskiego Oddziału SG wraz z kapelanami służb mundurowych. Wigilijne spotkanie uświetnił występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wspólne spotkanie opłatkowe są inicjatywą Parafii Wojskowej pw. św. Jerzego w Białymstoku. Poszczególne służby mundurowe są jego organizatorami raz na sześć lat. Poprzednie spotkania zorganizowały: w 2007 r. - Policja, w 2008 r. - Straż Graniczna, w 2009 r. - Wojsko Polskie, w 2010 r. - Państwowa Straż Pożarna, w 2011 r. - Służba Celna, w 2012 r. - Służba Więzienna, w 2013 r. - Policja.